Bli med! Liv-reddende helsehjelp og medisiner

FOTO for leger-uten-grenser: Vincenzo Livieri.

(Publisert 22.10.22) TV-aksjonen NRK 2022 går som kjent til Leger Uten Grenser og organisasjonen DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

(Fra kampanjetekst) Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon søndag 23. oktober går derfor til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser. Uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.

MANGLENDE FOLKEHELSE får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.  

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.

TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!

Bangladesh

I Bangladesh bor det rundt 920 000 rohingyaer i Cox’s Bazar, verdens største flyktningleir. Rohingyaene er en muslimsk minoritet, og et av verdens mest forfulgte folkeslag. Flesteparten flyktet etter at det myanmarske militæret utførte en rekke målrettede angrep i Rakhine-delstaten i Myanmar i august 2017. Mange beskriver at de flyktet fra ekstrem vold og drap. Det er store helsebehov i leiren, og de dårlige boforholdene gjør sykdomsutbrudd til en overhengende fare. Mange lider av hepatitt C, en sykdom som kan være dødelig uten behandling.

Leger Uten Grenser har gitt helsehjelp til rohingyaene i flere tiår, men oppskalerte arbeidet kraftig i 2017. Årlig utfører de rundt en halv million pasientkonsultasjoner og gir behandling mot kroniske sykdommer og virussykdommer som hepatitt C.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Gi flere pasienter behandling mot hepatitt C
 • Sørge for kartlegging og testing av viruset
 • Drive helseinformasjonsarbeid for å øke kunnskap og bryte ned stigma og skam

Sierra Leone

Ebola-utbruddet i Sierra Leone kaster fremdeles skygger over befolkningen. Viruset tok ikke bare livet av tusenvis av mennesker, helsevesenet ble også hardt rammet. Det var, og er, kritisk mangel på helsearbeidere og barnedødeligheten er høy. Kostnader og lang vei til helsehjelp gjør det vanskelig å få livreddende medisiner mot sykdommer som kan behandles.

Leger Uten Grenser har jobbet i Sierra Leone siden 1986 og driver et stort sykehus i Kenema-provinsen. Dette fungerer også som et opplæringssykehus. Hvert år behandles titusenvis av mennesker mot malaria, og flere enn 150 helsearbeidere fra Sierra Leone har deltatt i opplæringsprogrammet til Leger Uten Grenser, MSF Academy.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Behandle flere barn mot malaria og andre farlige infeksjonssykdommer
 • Gi flere helsearbeidere opplæring
 • Reise ut til avsidesliggende områder for å gi helsehjelp og drive forebyggende arbeid

Den Demokratiske Republikken Kongo

Det er store helsebehov i landet med rundt 90 millioner innbyggere. Øst-Kongo har vært preget av konflikt i mange år, og flere enn fem millioner mennesker er på flukt i eget land. Sykdomsutbrudd oppstår ofte i avsidesliggende områder der det er vanskelig å få helsehjelp. Lav vaksinedekning gjør at sykdommer som meslinger bryter ut hvert år, og det er først og fremst barn som mister livet. 

Leger Uten Grenser har rykket ut i DR Kongo i 40 år, og har egne nødhjelpsteam som vaksinerer og gir helsehjelp under kriser. I 2020 ble 567 800 mennesker vaksinert mot meslinger i DR Kongo.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Sørge for at flere blir vaksinert mot smittsomme sykdommer som meslinger
 • Gi flere mennesker behandling under dødelige sykdomsutbrudd
 • Sørge for økt kunnskap og forebygging av livsfarlige sykdommer

Den Sentralafrikanske Republikk

Hiv/aids er en av de ledende dødsårsakene i Den sentralafrikanske republikk. Færre enn halvparten av dem som er hiv-positive er i behandling. Mange vet ikke at de har viruset, og oppsøker først helsehjelp når det er for sent. Det er også mange som ikke har råd til å teste seg og få medisiner. Konflikt preger store deler av landet, og mange tør ikke oppsøke helsehjelp i frykt for bli utsatt for angrep.

Leger Uten Grenser har jobbet i Den sentralafrikanske republikk siden 1997, og har tusenvis av hiv-pasienter i behandling. Det er også satt opp egne lokale grupper som henter medisiner til sine lokalsamfunn. Disse fungerer også som støttegrupper for hverandre. 

I hovedstaden Bangui drives det en egen hiv/tuberkulose-klinikk for alvorlig syke pasienter.  

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi: 

 • Sørge for at flere hiv-pasienter blir testet og får livreddende medisiner
 • Behandle hiv-pasienter som også utvikler tuberkulose
 • Bidra til økt kunnskap og bryte ned stigma og skam knyttet til hiv-viruset

Medisiner mot Kala-azar og sovesyke

Elveblindhet, sovesyke, kala-azar, Chagas og mycetoma. Sammen er de sykdommer som rammer millioner av mennesker hvert år, og som fører til alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse og stigmatisering. Likevel forsker og utvikler nesten ingen medisiner mot disse sykdommene, selv om mange dør uten behandling. Pasientene bor ofte avsidesliggende til og lever i fattigdom. Derfor kan ikke forskning på dette feltet være markedsstyrt. 

Drugs for Neglected Diseases Initative (DNDi) ble opprettet av Leger Uten Grenser og andre aktører i frustrasjon over dette i 2003. Siden da har de utviklet ni behandlinger mot dødelige sykdommer, og reddet millioner av liv. Med dette har DNDi vist at ikke-kommersiell forskning på medisiner er mulig.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Forske på og utvikle ny behandling mot den dødelige og glemte sykdommen kala-azar
 • Sørge for at flere pasienter får tilgang til nye livreddende medisiner mot sovesyke
 • Fortsette å forske på og utvikle medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper

DNDi

Da Leger Uten Grenser fikk fredsprisen ble det besluttet at deler av pengene skulle brukes til å opprette organisasjonen Drugs For Neglected Diseases Initiative (DNDi). DNDi er en selvstendig organisasjon som jobber for å utvikle trygge, billige og effektive medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper. De jobber nå med å utvikle en ny, revolusjonerende behandling mot kala-azar for å unngå at pasientene trenger å bli innlagt på sykehus. Siden 2003 har DNDi utviklet medisiner til bare en brøkdel av prisen som vanligvis kreves av den tradisjonelle legemiddelindustrien. Med dette har DNDi vist at ikke-kommersiell forskning på medisiner er mulig.

Views: 48