#lm20 Rekorder slått ved 10 års-jubileet

(Fra LM 04.07.12) (Republisert 21.11.22) Lokalmagasinet.no vil allerede i løpet av juli passere 100.000 besøk i år. Første gang 100.000-merket ble passert var i 2009, og det var da blitt årets siste måned. Besøkstallet i første halvår av jubileumsåret 2012 – 90.500 – er nøyaktig 10 prosent høyere enn første halvår i fjor.

En beregning basert på månedstatistikk fra den løpende internasjonale Alexa-målingen indikerer at LM nå har ca 500 såkalt unike besøkende i snitt per dag. Som et unikt besøk regnes bare første besøk for dagen.

Serverloggen registrerte gjennom forrige måned 13.000 såkalt vellykkede forespørsler til domenet. Disse fordeler seg på nær 3700 ulike IP-adresser (datamaskiner). På besøkene ble det gjennomført 100.700 sidevisninger, som tilsvarer 7,7 sider i gjennomsnitt per besøk.

Så mange som 4800 ulike LM-sider ble vist på besøkene i juni, inkludert tekniske sider som brukes av redaksjonen.

♦ Det ble gjennom måneden generert besøk til LM-sider fra i alt ca 900 eksterne nettsteder. Mesteparten av denne trafikken kom som vanlig fra brukernes søk på søkemotorer, med Google som den suverent største “leverandør”.

Lokalmagasinet.no lå i går på plass nr. 767 blant alle typer norske nettsteder. Nå såvidt passert av Østlandets Blads nettutgave oblad.no, som dermed har overtatt som størst på nett i Follo-regionen.

LM-rekorder slås i jubileumsåret

(Publisert 04.07.12) Lokalmagasinet.no vil allerede i løpet av juli passere 100.000 besøk i år. Første gang 100.000-merket ble passert var i 2009, og det var blitt årets siste måned. Besøkstallet i første halvår av jubileumsåret 2012 – 90.500 – er nøyaktig 10 prosent høyere enn første halvår i fjor.

♦ En beregning basert på månedstatistikk fra den løpende internasjonale Alexa-målingen indikerer at LM nå har ca 500 såkalt unike besøkende i snitt per dag. Som et unikt besøk regnes bare første besøk for dagen.

♦ Serverloggen registrerte gjennom forrige måned 13.000 såkalt vellykkede forespørsler til domenet. Disse fordeler seg på nær 3700 ulike IP-adresser (datamaskiner). På besøkene ble det gjennomført 100.700 sidevisninger, som tilsvarer 7,7 sider i gjennomsnitt per besøk.

Så mange som 4800 ulike LM-sider ble vist på besøkene i juni, inkludert tekniske sider som brukes av redaksjonen.

♦ Det ble gjennom måneden generert besøk til LM-sider fra i alt ca 900 eksterne nettsteder. Mesteparten av denne trafikken kom som vanlig fra brukernes søk på søkemotorer, med Google som den suverent største “leverandør”.

Lokalmagasinet.no lå i går på plass nr. 767 blant alle typer norske nettsteder. Såvidt passert av Østlandets Blads nettutgave som dermed har overtatt som størst på nett i Follo.

Views: 54