– Olje og dritt bare tøt opp

Fra anleggsstarten på Son Havn Nord i 2005. Personer med fotoutstyr ble voktet nøye på. Kroppsspråket til bistre anleggsledere fortalte at nærmere enn dette skulle du helst ikke komme med kamera. (LM Arkivfoto/Sturla Strand)

LM illustrasjonsfoto nedenfor,  fra februar 2008: Nye Son Havn Nord.

(Fra LM 01.03.08.) (Reporter Svein-H. Strand) – Olje og dritt bare tøt opp enkelte steder da grunnarbeidene startet på Son Havn Nord, forteller en kilde til Lokalmagasinet.no.

Grunnforholdene på den gamle båthavna fra slutten av 1940-tallet var godt kjent i det lokale havnemiljøet, da Coop kjøpte “indrefileten” for 20 millioner kroner.

Coop Øst, ved Son Brygge AS, krever nå å få refundert inntil tre mill. kr av utgiftene.

Hva som er en rettferdig fordeling av kostnadene, er spørsmålet som ligger i bunnen av det som etter hvert i praksis framstår som et rent erstatningskrav.

Partene har for øvrig vært i hemmelig kontakt gjennom lengre tid, viser det seg.

Kommunen synes den har strukket seg langt nok, og formannskapet avviste tirsdag kravet slik det foreligger fra Son Brygge AS. Coops krav kan dermed ende i retten.

I møtet dissenterte ett av de ni medlemmene, men det er ikke opplyst hva vedkommende stemte for.

Kommunens hemmelighold av saken for offentligheten betraktes som lovbrudd og kan få et etterspill.

RÅDMANNEN VALGTE BORT TILLEGGSLISTA

Ordfører John A. Ødbehr (H) sier til Østandets Blad at saken sto på sakskartet – på en tilleggsliste. Denne listen ble ikke publisert.

Men det fikk ordføreren kjennskap til først “i ettertid”, hevder han til ØB, og beklager hendelsen. Den er et klart brudd på kommuneloven og offentlighetsloven.

– Av praktiske årsaker valgte (red. uthevn.) vi å gjøre det slik. Det hender vi sender ut en tilleggsliste, sier rådmann Knut Haugestad (bildet; foto fra Vestby.kommune.no) til ØB/Østlandets Blad.

Dermed står rådmannen som “den utøvende” for lovbruddet, selv om ordføreren, som kommunens øverste ansvarlige leder, har det formelle ansvaret. Til ØB forklarer han glippen med “praktiske forhold”.

Prosjektgjennomfører Trond Gran i eiendomsselskapet Profier AS bekrefter til ØB at Son Brygge AS har en dialog med Vestby kommune “i forbindelse med salget i 2005”.

Views: 2625