Johan fant fem tusen år gammel ski!

 

 
 
Foto (c): Per E. Fredriksen, Vitenskapsmuseet
 

Verdens nest eldste og Norges eldste ski er rundt 5000 år gammel og ble funnet like nord for Mosjøen. Drevja-funnet, som det kalles, flyttet Norges skihistorie dramatisk bakover i tid: Det er dobbelt så gammelt som Øvrebø-skia fra Vest-Agder, som lenge ble regnet som Norges eldste. Drevja-funnet var lenge lite kjent og levde nærmest en anonym tilværelse i vitenskapelige kretser.

(Fra LM, februar 2003, via Wayback Machine)

(Republisert og litt endret, senest 27.04.23)


Av Svein-H. Strand / mosjoen.com

Av alle funn som har en sikker datering, er det bare en ski, funnet ved Umeå i Nord-Sverige, som er eldre enn Drevja-funnet. Den er ca 500 år eldre, forteller Steinar Sørensen ved Glomdalsmuseet i Elverum til mosjoen.com.

DATERINGEN av Drevja-funnet som Sørensen tok initiativet til og selv utførte med C14-metoden, fastslår at skifragmentene er fra en gang mellom 3343 og 2939 f. Kr.

De to godt bevarte delene på til sammen 65 cm danner bakparten av en ski, og ble funnet allerede i 1959.

Sørensen forteller at det dreier seg om ei ski laget av flaskved, motstykket til kalibrert kantved. Innslaget av kvist i trestykket er så stort at det trolig ikke har vært en glideski. 

– Tvert imot tyder dette på at skia har vært kledd med skinn for å gi enda mer feste, sier han. 


Skidelene ble funnet her like utenfor ytterdøra, 190 cm under bakken. (Foto: Øyvinn Hjorthen, Info Helgeland)

Johan Kleivhaug fant delene 190 centimeters under bakken da han holdt på med dreneringsarbeid ved huset sitt på Nyland i Holandsvika ved Vefsnfjorden. En drøy mil nord for Mosjøen, i daværende Drevja kommune.

FUNNET BLE GJORT i myrjord 34 meter over havet – men like over havnivå for 5000 år siden.

Takket være Kleivhaugs vurderingsevne ble trebitene tatt vare på og sendt videre til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

DATERING UTFØRT FØRST I 1993

Den arkeologiske sensasjonen har fristet en relativt anonym museumstilværelse i mange ti år. Funnet har også vært lite omtalt. Dette skyldes først og fremst at dateringen ble utført så sent som i 1993. 

Men selv etter at det ble klart at vi står overfor et av de to eldste daterte skifunn i verden, har det vært beskjedent omtalt, også i vitenskapelige kretser.

VED VITENSKAPSMUSEET, en avdeling av Norges Teknisk Vitenskapelige universitet, er det førsteamanuensis Lars Stenvik som har det faglige ansvaret for Drevja-funnet.

Han forteller at klenodiet er utlånt til Sverresborg-museet/Trøndelag Folkemuseum i Trondheim, der det selvsagt er hovedattraksjonen i en permanent utstilling av gamle ski. 

I RELATIVT GOD STAND

– Hvilken stand var skidelene i da dere fikk dem?

– De måtte prepareres en del, men var i relativt god stand, sier Stenvik. 

Ski som er 4000-5000 år gamle er det ellers funnet bare noen få av, i Sverige, Finland og Russland. 


For å sette alderen i perspektiv: Den yngre steinalder regnes fra ca 2500 til ca 1500 f. Kr.

Etter det vi erfarer, har det i enkelte kretser vært sådd tvil om dateringen.

– Dette er det ingen grunn til, fastslår Steinar Sørensen.

– I C14-metoden måles mengden av radioaktiv utstråling fra stoffet karbon. Og metoden regnes som den sikreste vi har for å tidfeste arkeologiske funn av organisk materiale. 

 
Les mer:   Johan Kleivhaug   Lite omtalt   Skikonger   Andre funn   Kart

Views: 257