Trygdekontoret i gamle Son kommune gikk med underskudd i flere år

Det var ikke lett å være et lite ladested med svært begrensede skatteinntekter, og samtidig ha betydelige utgifter til lovpålagte utbetalinger som trygd. Ill.foto: Stock.Exchng

NEDENFOR: Fotografert fra ukebladartikkel om Son, på 1960-tallet. En Folkevogn kjører gjennom Spinnerigård-tranga. Begge de fredede gårdene Spinnerigården og Thornegården (t.v.) skriker etter ny kalk  på slitne kortvegger mot nord.

 

Av Svein-H. Strand

31. desember 1963 opphørte Son å være egen kommune. Idet midnattsklokka markerte at 1964 var født, var det gamle ladestedet blitt en del av herredskommunen Vestby. Mindre kjent er det at deler av det offentlige Son ble sammensluttet med administrasjonen i Vestby lang tid i forveien.

Allerede 1. januar 1962, altså hele to år i forveien, ble nemlig Son Trygdekontor nedlagt og gikk inn i Vestby Trygdekontor.

I et brev som gikk ut i midten av desember 1961 får medlemmene av Son Trygdekontor informasjon omkring den forestående sammenslutning med Vestby Trygdekontor. Og det står at den viktige endringen er rett rundt svingen: 1. januar 1962.

Den framskutte sammenslutningen var kanskje ingen dum idé. I brevet går det nemlig fram at Son Trygdekontor hadde gått med underskudd i flere år.

I en kommune med noen hundre sjeler var underskuddet neppe noen hemmelighet, og noen stor sak var det knapt for den vanlige mann og kvinne. Det viktigste var at pengene ble utbetalt. Så hadde du til livsopphold og boutgifter. Hvis du var medlem. Det vil si hvis du hadde, eller relativt nylig hadde hatt,  betalt arbeid med trygdetrekk i lønna.

Det var ikke lett å være et lite ladested med svært begrensede skattenntekter, og samtidig ha betydelige utgifter til lovpålagte utbetalinger som trygd.

Underskuddet måtte dekkes fra kommunekassa, fra skatteinntektene og ulike tilskuddsmidler fra staten.

Hvilke summer vi snakker om, i rene tall og relativt sett, skal vi se på i senere artikler. En aldri så liten anskuelsesundervisning i lokal samfunnsutvikling siden 1960-tallet.

Dette er den nære historie, der sikkert mange av leserne kan ha en referanse til seg selv eller sin familie. Selv kom jeg til Son i 1967, altså bare to år etter at “Stor-Vestby” oppsto.

I 1968 dekket jeg for første gang et møte i Vestby kommunestyre som journalist. Jeg skulle selvfølgelig ha vært og dekket den historiske begivenhet da siste møte i Son bystyre ble avviklet på Son skole. Og selvfølgelig første møte i nye Vestby kommune.

Men skjebnen hadde en litt dårlig timing for meg som journalist, når det gjelder å få dekket slike historiske milepæler. Dokumenter og avisartikler med mer finnes imidlertid, så følg bare med!

(Fra LM 20.04.08) (Litt endret versjon republisert 28.04.23)

Views: 2262