STORE endringer for buss og tog

(Publisert 11.12.22) Med utgangspunkt i den nye Follotunnellen og endringer på strekningen Ski – Oslo S: Det er i dag første dag for historisk store endringer i kollektivtrafikken i Follo-regionen.

Her er viktige endringer i det nære:

540 Moss – Son – Hølen – Vestby stasjon

Bussen mellom Moss og Son vil ikke lenger kjøre via Sonsveien stasjon. For å reise lokalt i Son og mellom Store Brevik, Son og Sonsveien må man benytte linje 545A eller 545B.

Linje 540 forlenges i nord og erstatter linje 545 mellom Son, Hølen og Vestby stasjon. Bussen vil kjøre hver time alle dager, hver halvtime på strekningen Hølen – Vestby stasjon i rushtidene.

Reisende på strekningen Son – Hølen – Moss får et tilbud litt senere på kvelden enn før, og på søndager. Linjen korresponderer med tog R21 ved Vestby stasjon.

Views: 81