Slik blir seilskipet “Windjammer”?

(Fra LM april 2003) (Republisert 15.11.22) Som første medium kan Lokalmaga-sinet.no vise en skisse av seilskipet “Windjammer” som er planlagt bygget for funksjonshemmede og ha base i Son.

På et seminar som Foreningen Windjammer holdt på Cato-Senteret ble tegningene fra Rolls-Royce presentert av skipsingeniør Tormod Hegvik.

Det var et lydhørt publikum, da storparten kom fra maritime miljøer og hadde god greie på skuteskrog og –rigg, dimensjoner, ballast, seilferdigheter osv. De kom også med spørsmål og forslag til endringer i tegningen, og dette var Hegvik glad for.

Ved siden av å være skipsingeniør og tegne stor supplybåter, har han seiling som hobby og har stor interesse for bl a gamle skuter. Hegvik vil følge opp prosjektet, og han fikk mange tips gjennom de bildene han så fra de engelske skutene, som foreningens medlem Steinar Johnsen har seilt med flere ganger.

Det konkretiserte prosjektet gjør at det er bedre å se hva skipstegningen – og til slutt skipet – egentlig skal brukes til. Dessuten hadde Johnsen konkrete opplysninger om hvorfor engelskmennene hadde valgt akkurat denne løsningen.

Det ble diskutert hvordan prosjektet nå skulle gå videre, og foreningens representant Anton Gjelsvik mente at spesifikasjon og arrangement nå er viktigst og vil være en basis for å stipulere prisen.

Representanter for Moss og Oslo Sjømannsforeninge var deltakere, og disse hadde gode forslag både til endringer i tegningen og til framtidige forbindelser som en kan dra nytte av. Hegvik noterte ned samtlige forslag forsamlingen kom med, for å kunne arbeide videre med disse.

Seminaret diskuterte også den videre vei når det gjelder å bli mer kjent, få flere med på prosjektet og å skaffe penger.

En stand på ”Sjøen for alle” er en god begynnelse, med profileringsmateriell som store plakater, brosjyrer, reklameartikler osv. Det haster å komme i gang. Messen foregår 12 – 22 mars.

Referent

Views: 75