Havne-protokoll fra 1777!

Vi kan i dag presentere en unik utskrift fra det lokale havneregime tilbake til 1777. Soons Havnevæsen lå da, slk det også har vært i vår tid, som en forvaltningsenhet i linjen under havnemyndigheten i Moss. Dokumentet er kommet fra vår faste leverandør av lokal skipshistorie med mer, Reidar Johansen. Det er en eksakt avskrift av et utdrag fra møteprotokollen for Moss Havnecommission den 29. august 1777, og som gjelder en presserende havnesak i Soon.

♦ Som alle kan se: Selv med hjelp av nåtidens typografi, møter budskapet oss i en tung språkdrakt. Ikke bare ble møteprotokollen ført i datidens offisielle terminologi med begreper som i dag virker “snurrige”. Med perioder og en syntaks der det kan se ut som at det var om å gjøre å holde hovedbudskapet igjen så lenge som mulig.

♦ Ja, teksten er langt på vei ugjennomtrengelig om en leser den på vanlig måte. En oversettelse til moderne norsk kunne kanskje være noe å pusle med for språkinteresserte, og vi tar gjerne imot resultate

Her er et journalistisk sammendrag:

Ved utløpet av Hølenselva har strømmen gjennom årene “utskilt et stort stykke jord” som er blitt til hinder for skipenes innførsel og utskipning av trelast.

Vi er jo midt i Soons “hollendertid”, så denne “grunnen” er åpenbart blitt et betydelig problem som den lokale havnemyndigheten tar opp med havnekommisjonen i Moss og ber om hjelp med.

Innsats med et mudringsapparat – en “muddringskum”, som det hette – er hva som trengs i Soon. Men se: Kommisjonen innser rett nok at det er et problem som burde “avhjelpes”. Svaret er likevel negativt. Mossingene trenger nemlig innretningen selv, “Til Elvens Oppmudring ved Moss”.

Havnekommisjonen sier seg imidlertid villig til å vurdere saken igjen når mudringskummen kan “undværes” i Moss.

FORTSETTELSEN

Eventuelle innsigelser mot sammendraget mottas med takk! For ikke å glemme at det jo ganske sikkert finnes en fortsettelse. Med tid og stunder ble de nok ferdige med mudringsarbeidene i Moss, og når de da omsider kunne hjelpe Soons Havnevæsen, så satte også dét ganske sikkert sine spor i havnekommisjonens sirlige protokoller.

TIL SLUTT: Er overskriften “Soons Havnecommissions Forhandlingsprotocol” riktig skrevet av? Når vi sammenholder hele teksten, skulle en tro det riktige ville være “Mosse Havnekommisions Forhandlingsprotocol”. Den underliggende myndighet i Soon er jo i selve teksten benevnt som “Soons Havnevæsen”.


(Fra LM 11.12.09) (Republisert 23.11.23) (Illustrasjonsfoto: LM Arkiv)

 

Visits: 91