Sjeldent bilde: Son bystyre

Son bystyre slik det var i perioden fram til 1955. 17 representanter – herav tre kvinner – og en kontorsjef, som det het da. I venstre bildekant ser vi såvidt litt av et pyntet juletre. Siste møte i perioden – desember 1955? Det må vi tro, ut fra at alle er i finstasen. Og møtet ble nok holdt i Son skole, som også hadde rom for kommuneadministrasjonen. For senere publisering prøver vi å skaffe navnene til alle. Her bare: Randi Fredriksen er nummer to i første rekke. Midt i første rekke: Ordfører Henry Gulliksen. (Bildet er stilt til disposisjon av Gunnar Egil Kristiansen.) (Fotograf: Ukjent.)

(Publisert 21.01.23) Nyttårsaften 1963 var en vemodig dag for de aller fleste i den gamle Hollenderstaden Son, lengst sør i Akershus fylke. Ved midnatt var Son ikke lenger egen kommune, men en del av nye Vestby kommune. Den tidligere nabokommunen med grenser nesten helt til bykjernen i Son.

I den rådgivende folkeavstemmingen hadde rundt ni av ti stemt nei. Men til ingen nytte. Dengang som i dag var det overordnede myndigheter som fattet endelige beslutninger i slike saker.

I dag er det jo rart å tenke på at lille Son, et såkalt ladested, hadde en organisasjon i henhold til minstekravene i det nasjonale lovverket. Med formannskap og bystyre som styrende folkevalgte organer.

Fra 1. januar 1964 var Son ugjenkallelig en del av Vestby – en herredskommune, som det het. Og med administrasjonslokaler i et nytt herredshus i “stasjonsbyen”, halvannen mils vei nordover i Follo-regionen.

Soningene var blitt lovet å få ha litt administrativt personell tilgjengelig i det nære. Hva det ble med dette, kan jo være både interessant og lærerikt å se på i en senere artikkel.

St.