Arkiv etter de tidligere meieriene i bygda?

(Fra LM 06.10.13.) (Republisert 26.09.23) Paul Sporsheim, Vestby lokalhistoriske arkiv, har fått en henvendelse fra Akershusmuseet, som prøver å skaffe seg en oversikt over meieriene i Akershus. De vil også utgi en publikasjon på nyåret. Vestby lokalhistoriske arkiv har foreløpig ingen slike arkiv etter meieriene i Vestby (inkl. tidligere kommuner Soon og Hølen). Soon Meieri var landets siste privatdrevne meieri da driften ble avviklet i 1960.

 

 

 

 

 

 

I Meierigården (bak) holdt Soon Meieri, landets siste private meieri, til fra slutten av 1800-tallet og helt fram til 1960. I dag huser gården Galleri Soon og Galleri Soon Café. (LM arkivfoto)

– Vet dere noe om slike arkiv, spør Sporsheim i en e-post.

Og han spør videre: Hvis det ikke finnes noe komplett materiale, finnes det da:

1) Arkivdeler; dvs. protokoller, korrespondanse ol som dokumenterer noe av virksomheten i originalform?

2) Fragmenter; bilder av meierer, løse dokumenter, historier som kan si noe om meierer?

3) Andre ting som som kan fortelle noe om meierihistorien i nåværende Vestby kommune?

Arkivaren har i forveien fått kjennskap til blant annet Vestby Landbukslags bok fra 1993, “Levende bygd gjennom 100 år”. Der står det litt om bygdemeieriene i både Garder, Son, Hvitsten og Vestby.

 – Men jeg er helst ute etter originalt arkiv. Det er flere kommuner i Akershus som har bevart meieriarkiv, så det er fortsatt mulig å oppdrive – også orignalarkiv, understreker Sporsheim.

REGNSKAPSBOK FOR SOON MEIERI

I en e-postrunde fredag ble det raskt avklart at Son Kystkultursenter har en regnskapsbok for Soon Meieri fra 1937-1938. Denne skal nå leveres til Vestby lokalhistorisk arkiv for behørig registrering og kopiering.

Det var på slutten av 1800-tallet at Hilma Grønbeck opprettet og drev meieriutsalg i Son. Virksomheten ble overtatt av sjømann Bertinius A. Lie, muligens i 1890, og han utvidet i 1924 med et tilbygg. I 1905 ble det levert 130.00 kilo melk. Meieriet begynte da også å produsere litt smør og ost.

SISTE EIER ALF LIE OVERTOK I 1937

Sønnen Alf Lie overtok så Soon Meieri i 1937. Det ble nå tatt imot 500.000 kilo melk i året fra 20-30-bønder, og meieriet ble enda mer påkostet.

Sammen med kona Kari, opprinnelig fra Hølen, drev Alf Lie meierivirksomhet med tilhørende butikk fram til 1960.

Butikken med diverse meieriprodukter drev de to helt til 1978.

Soon Meieri var som nevnt landets siste privatdrevne meieri. I 2. etasje i Meierigården holdt også Son Telegraf og telefon til – fra 1867 og helt fram til automatiseringen kom i 1975. I denne gården fra 1700-tallet, tidligere kalt Iversgården, er det altså mye historie!

Navnet Iversgården fikk den etter en storskipper, Henrik Iversen, som var eier i noen år på 1800-tallet. Han var farfar til båtkonstruktøren Jac. M. Iversen, som drev stort med båtbygging i Son.

Kilde for historiske data: Soon og Omegns Vel/Soon Leksikon. > Vestby Landbrukslag: Levende bygd gjennom 100 år.

– Jeg har to regnskapsbøker til

(Mandag 07.10.13) – Regnskapsboka for Soon Meieri som LM skriver om var det jeg som ga, sier Reidar Johansen.

– Jeg har to til av samma slaget. Hver av dem er for tre år. Jeg sikret meg bøkene da den første eieren av Meierigården etter at Alf Lie gikk bort i 1999, Dan Sundby, ryddet i lofts-etasjen. Der gikk det mye rett i konteineren, humrer Johansen.

Sundby stiftet Son Eiendom AS, som på kort tid kjøpte en rekke sentrumseiendommer i Son. Son Eiendom AS ble en del av Sundby-Gruppen, men fikk senere lokalt eierskap.

Views: 330