Neste år: Sortere matavfall for seg

Neste år skal folk i Vestby og de andre kommunene som er med i selskapet MOVAR begynne å kildesortere også matavfall. I dag sorteres fire fraksjoner: Restavfall, papp og papir, glass, plast.

(Republisert 24.09.23) Dette er en historisk milepel, og vi hitsetter litt om dette fra hjemmesiden til MOVAR:

Din innsats med å kildesortere matavfall vil gi mange positive effekter for miljøet og klimaet, både på kort og på lang sikt. Det gjør også at MOVAR kan gjenvinne mer av restavfallet ditt.

Helt konkret og kort fortalt kan ditt matavfall brukes til flere formål:

  • Biodrivstoff – en fornybar energikilde som kan erstatte fossilt drivstoff
  • Biogass – en fornybar energikilde til produksjon av varme og elektrisitet
  • Kompost / organisk gjødsel – der næringsstoffene i matavfallet kan erstatte kjemisk fremstilte gjødselprodukter i landbruket

Matavfall inneholder verdifulle naturressurser

Norge er blant landene i verden med det høyeste forbruket. Hvert år bruker vi opp tre ganger så mye råvarer hentet fra naturen, som naturen selv klarer å produsere.

Når du kildesorterer matavfallet ditt, kommer en stor andel av disse verdifulle ressursene tilbake i kretsløpet i stedet for å ende opp på et forbrenningsanlegg.

Sender du matavfallet tilbake i kretsløpet, bidrar du til at færre råvarer må hentes opp fra naturen, at verdifulle ressurser kan gjenbrukes og å redusere utslippene av klimagasser.

Det beste er å redusere matsvinnet

DET ALLER BESTE tiltaket for miljøet og lommeboka er å kaste mindre mat. Omtrent halvparten av restavfallet vårt er matavfall. Halvparten av dette igjen, er mat som er spisbar.

I Norge kaster hver innbygger i snitt 42,5 kilo spisbar mat hvert år. Det betyr at over 216 000 tonn spiselig mat havner i restavfallet der det brennes opp. Omtrent 30 % av de globale klimautslippene kommer fra matproduksjon.

Innsatsfaktorer i produksjonen av maten – som råvarer, energi og transport – belaster miljøet og klimaet unødvendig og negativt når spisbar mat havner i avfallet.

Les også: De beste tipsene for å redusere matsvinn hjemme (NRK.no) 

Alle produserer matavfall

Selv om du er flink til å unngå matsvinn, produserer du allikevel matavfall. Her er noen eksempler: kaffegrut, fruktskrotter, frukststeiner, skall fra frukt og grønnsaker, rekeskall, eggeskall, kjøttbein, fett/matolje og mat som har gått ut på dato.

Sortering av matavfall, vil også gi

økt gjenvinning av plast

Kildesortering av mat er et ledd i en større plan for å hente ut og gjenbruke vesentlig mer av ressursene i alle typer avfall i årene fremover.

I dag kildesorterer innbyggerne i Østfold 28 % av plasten som er i omløp. Om noen få år kan opp mot 85 % av denne plasten bli sortert ut og gjenbrukt.

I 2026 STÅR ET NYTT ettersorteringsanlegg for restavfall -Østfold Avfallssortering, klart til å ta i mot og sortere restavfallet ditt. Uten matavfall i restavfallet, blir det vesentlig enklere å sortere ut og gjenvinne mer plast, metall og andre verdifulle ressurser som havner i restavfallet.

Hits: 158