Listetopp NÅ IGJEN: “Det bare blei sånn”

(Publisert 01.05.23) (Oppdatert 02.05.23) (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Han skulle gi seg etter denne perioden. Men hvem står på førsteplass hos Vestby Arbeiderparti også til kommunestyrevalget 2023? Jo, ordfører Tom Anders Ludvigsen (bildet). – Det bare blei sånn. Gammal vane er vond å vende, vet du, sier han med et glimt i øyet – vel vitende om at han har partiorganisasjonen i ryggen.

Og det er ikke akkurat noen vanstyrt kommune lengst sør i Follo-regionen han ønsker å være politisk kaptein for i fire år til.

Den såkalte arbeidsplassdekningen er nå oppe i 83 prosent, kunne han – som første taler i 1. mai-samlingen i Glenneparken – fortelle. En så stor andel av alle arbeidende voksne personer i Vestby behøver nå ikke å pendle ut av kommunen for å komme seg på jobben.

PÅ DEN ANNEN SIDE er Ludvigsen ordfører i en kommune som gjerne hadde sett at den økonomiske situasjon var mindre stram, slik situasjonen har vært også i noen av hans tidligere ordførerperioder.

Men én ting er sikkert: Frivilligheten, betegnelsen på ulike frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet, skal fortsatt bli tilgodesett med tilskudd når de søker om dette.

BILDET: Noen flere enn dette, men ikke veldig mange, var samlet i Glenneparken under 1. mai-markeringen i det survåte været som det ble.

– Noen partier vil legge ned biblioteket i Son for å spare penger. Men det skal ikke skje hvis de rødgrønne igjen kommer i posisjon, forsikrer ordfører Ludvigsen fra talerstolen.

På slutten av sin nåværende ordførerperiode har han ellers måttet håndtere en uventet utfordring – i alle fall for soningene og Sons posisjon som turiststed. Sesongens anløp av Oslo-båten to ganger om dagen ble jo kansellert. Og dette av grunner som er vanskelig å forstå for de fleste, etter en årrekke med rutetrafikk fra vår til høst.

MEN DET VI FORSTÅR er at kapteinen ombord har et stort ansvar for sine passasjerer og sitt mannskap. For å kunne yte så mye sikkerhet som nødvendig for alle parter, både i anløps- og i avgangsfasen, mener kapteinen at det trengs fysiske tiltak. Ikke på selve brygga, men i området der det ligger flytebrygger.

Glemmes må ikke tidligere episoder i havneområdet der folk har hoppet i sjøen fra småbåter mens Oslo-båten er i farta i retning mot dem.

Ordførerens 1. mai-melding fra talerstolen i dag var kort og godt dette: – Jeg håper å få båten tilbake, i samarbeid med kapteinen og andre!

ETTER LUDVIGSEN talte Balder Alvær Olafsen, førstekandidat for Viken SV til fylkestingvalget, og så representantene for dagens medarrangører: Kjell Wærnhus, Vestby Rødt, og Trond Finstad fra Fagforbundets avdeling i Vestby.

På grunn av fototekniske problemer som måtte tas hånd om, har det gått med uforholdsmessig mye tid til denne reportasjen. Vi satser på å følge opp med litt fra innholdet i øvrige taler.

Krigen i Ukraina var naturlig nok det dominerende temaet utover de lokale- og innenrikspolitiske temaer. Som det kraftfullt  ble uttrykt av representanten fra Rødt: – Støtt Ukrainas frihetskamp! SVs taler pekte også på borgerkrigen i Sudan som i tillegg preger nyhetsbildet denne våren.

– KRAFTFULLE LØSNINGER TRENGS

MEN DET VAR naturlig nok hjemlige forhold som preget Alvær Olafsens tale, og han la ikke mye imellom i sin omtale av verken “laksebaroner”, boligspekulanter eller rikinger “som rømmer fra skatten”.

Solidaritet er i taler og politisk debatt blitt både et uttrykk og en oppfordring, ikke minst på 1. mai. SVs representant framholdt ellers at vi i større grad må “tenke nytt” med hensyn til prioriteringer og innretning på tiltak for å dekke samfunnets viktigste behov. Og som han tilføyde: – Kraftfulle løsninger trengs!

Og Rødts Kjell Wærnhus konkretiserte mye av dette da han blant annet sa at “vi må ta tilbake kontrollen over viktige samfunnsområder”.

– På kort tid er det blitt dyrtid i Norge. I over to hundre tusen barnefamilier er det fattigdom. Strømkrisen rammer mest de som har minst – mens staten tjener grovt på dyre strømpriser. Vi må ta tilbake kontrollen med hva krafta vår skal brukes til. Og hjelpen som abonnentene får fra staten burde jo ikke hete strømstøtte, men refusjon, som LOs Gerd Liv Valla har påpekt, sa han.

Wærnhus slo ellers til lyd for å gjenreise den sosiale boligbyggingen i Norge, og å innføre et øvre tak på markedsverdi av boliger.

– Den årlige verdiøkningen er jo ofte like stor som det årlige lønnspålegget for en arbeider, som han sa.

(Oppdateringer avsluttet 12:48)

Views: 104