Nå skal valgstyret undersøke om listeforslagene oppfyller de formelle kravene i valgloven. Eventuelle mangler vil bli rettet i samarbeid med de som har levert inn forslagene. Listene skal så forhåndsgodkjennes av valgstyret den 22. mai.

LM tar sikte på  å publisere forhåndsgodkjente lister så snart det formelle er i orden.