Da IKEA ikke ville bygge, vedtok kommunestyret i mars 2019 at det startes umiddelbart en begrenset rullering av kommuneplanen med sikte på å tilbakeføre «Ikeajordet» til LNF. Samtidig bes rådmannen fremme sak om bygge- og deleforbud for samme område.

Plan- og miljøutvalget vedtok i april 2019 bygge- og deleforbudet, mens den umiddelbare rulleringen av kommuneplanen ikke skjedde.

I juli 2021 informerte kommunen på sin nettside at det er startet opp planarbeid for å oppheve reguleringsplanen for IKEA. Dette fordi det ble vurdert mer hensiktsmessig å oppheve reguleringsplanen enn å foreta en begrenset rullering av kommuneplanen for å tilbakeføre IKEA-jordet til LNF (Landbruks- og næringsformål).

Høringsfrist på dette var 15. juli 2021, men reguleringsplanen ble ikke opphevet. Når IKEA så kommer på banen i forbindelse med høring på ny kommuneplan, kan arealet utvikles i henhold til den gjeldende reguleringsplanen.

Selv om vi har brukt mye tid på å sette oss inn i IKEA saken, er vi kritiske til at IKEA-jordet skal bygges ned og gå fra produktiv matjord til handlesenter. IKEA-jordet ble ikke tilbakeført til LNF slik kommunestyret vedtok. Reguleringsplanen ble ikke opphevet som varslet.

Uavhengig av dette mener vi i Senterpartiet at det er bedre at jorda får lov å ligge der den er. Jordflytting er mulig, men det er mange faktorer og forhold som skal ivaretas i prosessen for at det skal bli vellykket. Det er også noe de faglige ekspertene påpeker, ikke bare at det kan gjennomføres.

IKEA og annen næring er velkommen til Vestby, men på andre arealer enn dyrka og dyrkbar mark.

Selv med god innsikt i saken, mener Vestby Senterparti at det i 2023 blir helt feil å bygge ned dyrka mark til fordel for et bilbasert handlesenter. Dette til tross for en gyldig reguleringsplan. Vi synes ikke det er pinlig!