Bærekraftige barn og en bærekraftig klode

Da Barnehagedagen ble feiret over hele landet 9. mars 2021, var årets tema natur og miljø, med slagordet «Små steg for kloden». Det heiet vi på – men vi får ikke en bærekraftig klode uten bærekraftige barn!

Av Marie Garmannslund Eide  – Illustrasjonsfoto: Esther Merbt, Pixabay.

I barnehageloven står det at barna «(…) skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.» Da kan verken barnehagene eller politikerne hoppe bredbeint bukk over den delen som omhandler den mellommenneskelige bærekraften.

Evnen til å ta vare på seg selv og hverandre har aldri vært viktigere enn nå. Under koronapandemien var barnehager stengt, barn havnet i karantene og fritidsaktiviteter lukket dørene. Besteforeldre hadde vært utilgjengelige, og myndighetene ba oss om å treffe  færrest mulig mennesker.

Økt isolasjon og økt alenetid fikk følge av en økning i bekymringsmeldinger til barnevernet. Dette var bare én av flere alvorlige konsekvenser for barna våre.

Å gi barn kunnskap og kompetanse til å ta vare på seg selv og hverandre gikk fra å være en nyttig egenskap – til en helt nødvendig ferdighet.

NY BARNEHAGELOV

1. januar 2021 trådde en ny barnehagelov i kraft. Den er fremdeles klinkende klar på ansattes plikt til å melde fra når det er mistanke om at et barn ikke har det godt nok hjemme.

Men loven har også blitt tydeligere på ett punkt:

Barnehageansatte er forpliktet til å følge med og gripe inn når et barn ikke har det godt nok i barnehagen. Dette er barnas «arbeidsmiljølov», og tydeliggjøringen kom ikke ett sekund for tidlig.

Loven handler først og fremst om barnets egen opplevelse av hvordan hun eller han har det i barnehagen. Ansvaret for å sikre et godt og trygt barnehagemiljø ligger alltid hos de ansatte, men barnas ekspertise om eget liv skal stå sentralt i oppfølgingen.

Vi håper og tror at lovendringen vil bidra til at flere barn blir sett, hørt og tatt på alvor. Da er vi helt avhengig av at alle som jobber i barnehagen kjenner til hele formålsparagrafen, og til barnas nye «arbeidsmiljølov» og det ansvaret som følger med den. Der har vi en vei å gå!

Marie Garmannslund Eide

markeds- og kommunikasjonsrådgiver

www.stinesofiesstiftelse.no

(Tidligere publisert 07.03.21, litt endret her.)

 

Hits: 2613