SAM EYDE – den første som kjørte bil i Son

Sam Eyde fotografert i 1910. (Foto: Fra no.wikipedia)

(Fra boka “Sonsprating”, utgitt av Knut Ottesen på eget forlag.)

I begynnelsen av 1900 begynte de første bilene å vise seg på landeveiene i Norge. Det var andre bestemmelser om bilkjøring den gang. Først måtte det søkes amtmannen (dav. fylkesmann) med reisebeskrivelse og tidsangivelse.

Gjenpart av søknaden måtte også sendes til lensmannen i det distrikt saken gjaldt. Lensmennene så helst at en politimann var med i bilen, men dette var frivillig.

Det var assistenten hos lensmannen, også kalt lensmannsdrengen, som fikk den jobben.

Lensmennene ville at bilene skulle ha politieskorte på grunn av hestene, som ble lett skremte.

Den første bilen på besøk i Son tilhørte Sam Eyde, stifteren av Norsk Hydro. Han forsto tidlig at det måtte anlegges en avdeling et sted ved sjøen. Det var jo litt avsides oppe på Rjukan.

En tid var Son langt framme i så måte. Stavnes, nedre Kolås eller Ørajordet ble utsett som eventuelle tomter for dette formålet.

Det kom så langt at han ga to ingeniører i oppdrag å stikke ut jernbanespor fra Kjennstjernet til Son, og vannledning fra Vansjø og Lødengfjorden.

Knut Ottesen fotografert av Sturla Strand.

Første gang en vannledning fra Vansjø kom på tale, eide min oldefar Martinius Kolås eiendommen “Nedre Kålås”. Eyde kom til ham og spurte om å få kjøpe gården; han skulle betale bra.

Oldefar var villig til å selge. Han hadde i lengre tid hatt planer om å selge og flytte til Fredrikstad. På den tiden var han blitt mer fiskehandler enn gårdbruker.

Han handlet med ansjos om høsten, og tenkte på at ved Hvaler-øyene hadde det i alle år vært godt fiske, og det lå jo like utenfor Fredrikstad.

Oldefar inngikk da en avtale med Eyde om å “ha gården på hånd”.

Han betalte oldefar en sum hver måned inntil det ble endelig avgjort om det ble handel eller ikke.

Så, etter at det hadde gått en tid, kom det et høflig brev fra Eyde med beklagelse om at det ikke ble noen handel.

Han hadde valgt Herøya i stedet.

(Og resten er jo norsk industrihistorie! Red.anm.)

Oppr. publisert 11.06.21. Oppdatert senest 31.05.23

Se for øvrig LM-artikkel: http://lokalmagasinet.no/?page_id=1861 om Sam Eydes bil.

Views: 2608