Fra tenner til torg – og tiltak mot mobbing

Velger stemmer. (LM Arkivfoto)

(Publisert 04.08.23) Det er et overraskende stort spenn i programmet til lokalforeningen av det nye Industri- og næringspartet (INP). I et seks siders hefte som LM fikk i går, står det blant annet at “Vi mener tennene er en del av kroppen; vanlig egenandel skal også gjelde for tennene.” Vestby-partiet vil også “utbedre Son torg med universell utforming, for allmenn ferdsel og god funksjonalitet.”

De vil også “støtte direkte tiltak for å forebygge og stoppe mobbing, ved at det stilles strengere krav til skoleledelse med lærere. Mobbing i våre skoler skal ikke tolereres, ei heller skal det utøves vold.”

Vestby INP vil videre “styrke den kommunale fastlegeordningen, slik at alle kan få den hjelpen de har behov for.”  Og det ønskes “flere hele faste stillinger i hjemmetjenesten, med ytterligere tiltak av bemanning.”

“Nok akuttplasser” ved kommunens sykehjem vil de sikre “når det er behov for tiltak.” Og partiet vil ha “utvidet tjenestetilbud på helsestasjon, med flere brukergrupper og utvidet åpningstid.”

Under temaet Helse og livsmestring finner vi også at de “vil åpne opp for å få politiet tilbake i nærmiljøet som en positiv innsatsfaktor blant unge.”

-Flere oppgaver til Nav

Underkjenner diagnoser av spesialisthelse-tjenesten? (LM Arkivfoto: Svein-H. Strand)

Vestby INP har spandert et eget tema på Nav, og vil blant annet gi organisasjonen lokalt flere spesialtjenester med flere oppgaver, finansiert av staten. Altså ikke som en del av “kommune-Nav”. Og som det heter:

– Et sterkere Nav betyr kortere tjenestevei, med samlokalisering av tjenestene som skal være i nærheten av der folk bor.

– Vi mener lokal kjennskap til det lokale arbeidsmarkedet er helt avgjørende. Næringslivet i Vestby er Nav Arbeids største “kunde” og skal være etatens fremste samarbeidspartner.

– Vi vil ha et sterkere, mer aktivt Nav med utvidet etablererstøtte for gründere og små bedrifter, for dem som ikke har mulighet til å arbeide på tradisjonelt vis og har havnet utenfor arbeidslivet av en grunn.

– Vi vil ha et godt utrustet Nav som effektivt kan redusere det byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping, innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser eller næringer.

– Vi opplever dessverre at mange blir skadet i en jobbsituasjon og får varige yrkesskader. På landsbasis opplever brukere av Nav at de har egne “spesialister” som underkjenner diagnoser gitt av spesialisthelsetjenesten. Denne form for eget overprøvingsorgan vil vi til livs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Views: 126