Gjenåpning av Rygge sivile Flyplass er fortsatt i det blå, til tross for massiv interesse fra potensielle brukere i en stor region med forgreninger over grensen til Sverige. Pluss interesserte fra bl.a. store land som Spania og Storbritannia. (LM Arkivfoto)
Av Tor-Magnus Seglsten, administrator for gruppa «Vi som ønsker Rygge Flyplass gjenåpnet»

(Republisert i LM 25.11.23) I 2021 ga velgerne Stortinget et mandat om å tjene folket de neste fire år, og i det minste være tillitsvalgte for den regionen som viste dem tillit. Rygge sivile Flypass hadde da – som nå – et skrikende og opplagret behov for at flyplassen gjenåpnes for sivil trafikk.

FLYPLASSTERMINALEN var lagt ut til salg og corona var på hell. I løpet av noen få dager hadde 3400 av oss gått sammen. Vi håpet at nye drivere skulle se at de kan forvente motiverte supportere. Supportere som stiller opp med støtte og som med glede inngår et samarbeid når den tid kommer.

Gruppa på Facebook vokste fort, og det lot til å være en massiv tilslutning av medlemmer både innenlands og fra Sverige, Polen, Spania, Storbritannia, Baltikum, og andre EU-land.

Men for å friste de rette kjøperne og de rette flyselskapene, så trengtes politikernes hjelp.

Håpet var at de på tverrpolitisk basis kunne gå sammen om å jobbe for at denne landsdelen får gjenopprettet sin flyplass. Og helst slik at statseide Avinor jobbet med – og ikke mot – prosjektet.

Ja, kanskje Avinor er den rette kjøper og lufthavndriver denne gang?

Kjære mediehus:

Det sies at dere er den fjerde statsmakt, og med slikt følger både plikter og ansvar. I hvert fall for de av dere som sokner til Østfold, Akershus, Oslo, Båhuslen – ja faktisk hele Østlandet, i utvidet betydning.

Fra tidligere vet vi at flyplassen ble kåret til landets beste, og internasjonalt ble den kåret til nest billigste i Europa.

Slikt må da virkelig være noe å bygge på, nå som vi må sette alle kluter til for å gjenopprette en så viktig sak for folk og næringsliv!

Derfor håper vi at media bidrar til å bringe saken om gjenåpning fram i lyset. Gjerne på en måte som frister pengesterke til å satse videre på flyplassdrift – og som frister flyselskap til å ha Rygge som lufthavn.

Kjære milliardærer:

Det hevdes at det finnes 400 av dere bare her i landet, og noen av dere må da være fristet av å kjøpe en flyterminal som på så kort tid oppnådde det beste ryktet blant reisende?

Her tilbys en nybygget flyterminal som så vidt er innkjørt, og det er vel ikke så ofte at den rette kjøper kan påregne at det følger en egen supporterklubb med på kjøpet? Folk er reiselystne som aldri før.

Så realiser da noen av de høyt kursede verdipapirene på børsen – og plasser pengene i denne flyterminalen som ligger der klar til bruk!

Kjære flyselskap:

En hel landsdel venter på dere. Vi kommer til å juble den dagen dere lander hos oss her på Rygge. Og enda gladere blir vi når dere letter for å ta oss med på tur, enten det er til Syden, til fotball i England, eller til andre destinasjoner innen- eller utenlands. Kanskje med en gjestearbeider som pendler.

HYBLER TIL BETJENINGEN. For de av dere som etablerer base på Rygge, så skal vi rydde både i kjeller og loft for å skaffe hybler til deres betjening som trenger et sted å bo – eller bare en overnatting i ny og ne.

Vi ønsker at en ny driver av lufthavnen skal ha flere ben å stå på, så derfor kan vi trygt si at denne gang er alle flyselskap velkomne. Vær nå positive når terminaldriverne for lufthavnen tar kontakt!