Valg-snadder dagen derpå

(Publisert 12.09.23) (Oppdatert 13.09.23 13:21) I valget i Vestby ble det avlagt 109 blanke stemmer, mens 18 stemmer ble forkastet. To lister fikk under 100 stemmer: Konservativt (69) og Liberalt (46).

3480 forhåndsstemmer ble avgitt, og det er 37,7 prosent av stemmene.

14.760 personer var stemmeberettigede, mens valgdeltakelsen ble 62,8 %.

I det nye kommunestyret blir det valgt inn 27 representanter, 8 færre enn i 2019.

ANDRE DEL AV VALGOPPGJØRET gjelder personvalget med kandidatkåringen (rekkefølgen på hver liste). Denne beregnes av valgstyret og rådmannen / administrasjonen etter et matematisk system der såkalte slengere fra andre lister ligger i potten. (En 67-del minus for hver slenger.)

Deretter sender alle kommuner valgresultatet til formell godkjenning og arkivering i statlig organ(er).

Ordfører for en ny periode velges av det nye kommunestyret i konstituerende møte. Dersom noen ønsker det, skal det være skriftlig avstemming.

I VÅLER KOMMUNE i Østfold ble Sp den suverene vinner med 40,8 % av stemmene, Ap på fjerdeplass fikk 9,5 %.

Bare to valglister

Noen av Norges minste kommuner gikk som vanlig til valg med bare to lister. I Grane på indre Helgeland fikk Sp 10 mandater og Ap 7.

I nabokommunen Hattfjelldal fikk Ap 51,1 % og 8 mandater, mens Sp med 2,7 % fikk de siste 7 mandatene.

PÅ ØYKOMMUNEN TRÆNA, også på Helgeland, med 324 stemmeberetigede, var det 76,2 % som benyttet stemme-retten.

St.

Views: 173