Valg-snadder (2)

(Publisert 16.09.23) VALGSTYRET er dét viktige organet! Når valg skal forberedes, gjennomføres og evalueres etterpå. Det vet alle.

(Ill.foto: LM Arkiv/Stockexchng)

Valgstyret i Vestby har ni medlemmer, med ordfører Tom Anders Ludvigsen som leder, mens varaordfører Eirin Stuhaug Bolle er nestleder.

Og så er det, som i andre styrer, varamedlemmer. Men hvor mange kommuner har så mange som valgstyret vårt? Kanskje mange – for dette har åpenbart noe med partiene i demokratiet vårt å gjøre.

Hør bare: Det er 17 av dem, varamedlemmene. Som er møtende varamedlemmer. Og protokollen deres, altså valgstyrets, er bra lang! Over 30 sider – men de aller fleste var blanke da jeg lastet ned fila.

Det er riktig nok noen dager siden. Hvis jeg ser igjen, er det kanskje kommet noe på blanke sider også. Det må da være en god del å fortelle.

Og offentlighet i forvaltningen gjelder også kommunale valgdokumenter, hvis noen skulle være i tvil om det.

St.

 

Views: 47