2007: Hvem blir egentlig ordfører…?

Illustrasjonsfoto: stock.exchng

(Fra LM 27.09.2007) (Republisert 19.09.23) Tro det eller ei: I Vestbys nabokommune Frogn kan det bli stemmelikhet  og loddtrekning om hvem som skal bli ny ordfører. Og tar du det for gitt at Høyres John Ødbehr blir ny ordfører i Vestby? Vel – vær ikke altfor sikker!

Som Lokalmagasinet tidligere har minnet om:

Det er medlemmene av det nye kommunestyret som velger ny ordfører.

Det er skriftlig, hemmelig avstemming. Og det er lov å stemme blankt. Dersom ingen kandidat får flertall, blir ordføreren utpekt ved loddtrekning.

Høyre og Arbeiderpartiet, med til sammen 20 representanter, har inngått en avtale – blant annet om at sittende ordfører Tom Anders Ludvigsen skal vike plass for Ødbehr.

FRUSTRASJON I HØYRE OG FRP

I Høyre og i Fremskrittspartiet er det nå frustrasjon og mange spørsmål som stilles om hva som skjedde – når det skjedde, og hvor god avtale dette egentlig er.

Artikler i Lokalmagasinet.no de siste dagene, om hva som egentlig skjedde, slik sentrumspartiene opplevde det, har ikke minst bidratt til uro og utrygghet.

Trøsten i de to partiene på høyresiden er på en måte at lokalavisene sitter på gjerdet. Ikke bare for å slippe å kreditere Lokalmagasinet.no, noe som åpenbart er en stående instruks på desken. Men også litt rådville og i uvisse om sprengkraften i den nye substansen som vises fram. Kilder sjekkes uten resultat – i hvert fall ikke noe som er trykkbart. 

STILLE FØR STORMEN?

Stille før stormen? Ja, her kan ting skje!

Så inntil kildene igjen snakker – åpent:

Det som skjedde etter valget kan se ut som noen få personers godt planlagte Høyre-flukt fra sentrumspartiene til Ap.

BARE TO STEMMER I “MANKO”, SÅ …

Og så poenget: Derfor er det ikke utenkelig at vi vil få se en eller flere utbrytere når det skal voteres over ny ordfører. Og hovedpoenget: Bare to stemmer i “manko”, så heter den nye ordføreren ikke John Ødbehr, slik avtalen mellom Arbeiderpartiet og Høyre forutsetter.

Men hva heter’n da?

Og hvem blir da varaordfører? Vel – innenfor et scenario der Ødbehr går slukøret hjem til nye fire år med sin bensinstasjon, så blir det rimelig uinteressant, ikke sant? Gitt da at han ikke kommer fra Frp og heter Trygve Thorsen, må det skyndsomt tilføyes.

Konstituerende møte i et nytt kommunestyre for fire år er ellers mye mer enn valg av ordfører og varaordfører. Plasser, posisjoner og innflytelse i andre organer skal også fordeles.

Ikke minst skal plassene i formannskapet fordeles. Og ikke å forglemme: Formannskapet er også planutvalg! Mange vet hvor stor betydning og makt formannskapet har når det funnerer som planutvalg – ikke minst i forhold til vår visuelle hverdag og i et bevaringsperspektiv.

Er det fortsatt noen som synes lokalpolitikk ikke er spennende?

Views: 51