2005: – Tiltvang seg privat vannverk

Illustrasjon: VA Arkiv foto / stock.exchng

(Fra LM februar 2005) (Republisert 07.02.24) Vestby kommune har overtatt Hvitsten Vannverk AL vederlagsfritt, under trussel om at det ellers ville bli ekspropriert. Andelshaverne har fått lov til å beholde grunnvannet sitt som drikkevannskilde i stedet for det kommunale vannet. Likevel må de betale vannavgift til kommunen.

Dette opplyste Trude Malthe Thomassen, daglig leder i Folkebevegelsen for bevaring av vann som fellesgode (Vannbevegelsen) i et foredrag på den såkalte velferdskonferansen.

Hun kunne fortelle at kommunens tvangstiltak ble begrunnet med at det var et ledd i en langsiktig og overordnet vannforsyningsplan for distriktet.

Dersom Hvitsten Vannnverk hadde hatt like høy avgift til sine abonnenter, ville andelslaget hatt et betydelig overskudd på driften. Vannverket var godkjent etter Drikkevannsforskriften og hadde også kapasitet til å utvide driften.

Nå advarer Trude Malthe Thomassen, mot det som er i ferd med å skje med private vannverk over hele landet.

Hun ser en liknende utvikling som det som skjedde med kraftverkene og strømforsyningen: Stadig større enheter, oppskriving av verdier, høyere priser, kjøp og salg av rettigheter. Til slutt en situasjon der internasjonale aktører sikrer seg kontroll over de norske ferskvannsressursene.

Vannbevegelsen hevder at Norge har så mye ferskvann at vi kan levere fem liter ferskvann til hele jordens befolkning hver dag.

Konferansen ”Velferd til salgs? Om privatisering og konkurranseutsetting” som organisasjonen For velferdsstaten arrangerte 22.-23. november i fjor, ble arrangert samarbeid med Fagforbundet, Attac og Vannbevegelsen.

Visits: 9