2012: Egen skjærgårdstjeneste – bedre og billigere?

Illustrasjonsfoto, fra Kjøvangen: Svein-H. Strand

(Fra LM 05.11.12) (Republisert 11.02.24) Kan Vestby forvalte sin skjærgård bedre enn den veldrevne interregionale Skjærgårdstjenesten som ligger under Oslofjordens Friluftsråd? Dette skulle politikerne ta stilling til i forbindelse med blant annet omorganisering av Skjærgårdstjenesten og med flere oppgaver.

Rådmannen var i tvil om dette var et godt alternativ for Vestby.

– Kanskje kan kommunen selv forvalte disse arealene rimeligere og mer effektivt, sier rådmannen i sitt saksframlegg.

Resultatområdet Kommunalteknikk har “en dialog” med Son havnekontor om assistanse med båt for å drifte friluftsområder.

– Dette ser ut til å kunne være en mer fleksibel ordning, heter det i saksframlegget fra plansjef Lars Grimsgaard.

I Plan- og miljøutvalget ble saken enstemmig oversendt kommunestyret uten realitetsvotering, etter et fellesforslag fra Pål Engeseth (H).

Views: 75