Påskeord på Palmesøndag

Lokalmagasinet.no ønsker med dette GOD PÅSKE til store og små. Et bilde mange vil huske som påskeillustrasjon i tidligere år (LM Arkivfoto / Sturla Strand)

(Publisert 24.03.24) Påsken var opprinnelig en vårfest i Lilleasia. I Israel utviklet det seg til en fest med måltid av lamme­kjøtt og usyret brød. På hebraisk ble festen kalt pesach, på latin gjengitt som «pascha».

Etter hvert endret påsken seg fra å være en fest for våren og et grøderikt år til å bli en religiøs høytid til minne om jødenes utgang fra Egypt. Slik var det på Jesu tid.

Fordi Jesus hadde sitt siste måltid med disiplene i påsken, ble feiringen overtatt av de kristne til minne om Kristi lidelse, død og oppstandelse.

Kirkemøtet i Nikea i 325 ønsket å tidfeste påsken. De valgte ikke en fast dato for påskedag, men første søndag etter første full­måne etter vårjevndøgn.

Grunnen skal være at de ønsket å feire Jesu oppstandelse på en søndag, men valgte å etterligne den semittiske kalenderen, som ikke var regelmessig fra år til år.

Siden har ingen kunnet gjøre noe med at første påskedag faller mellom 22. mars og 25. april i de vestlige kirkene, med faste lagt til 7 uker før og pinse til 7 uker etter påske.

Den gresk-ortodokse kirken feirer påske opptil fem uker senere.

I Nord-Europa fortrengte påsken en gammelgermansk vårjevn­døgnsfest som visstnok var til ære for fruktbarhetsgudinnen Estre. Dette navnet førte til at påske ble Easter på engelsk og Ostern på tysk.

Fra den gammelgermanske festen har vi arvet en rekke fruktbarhets­symboler som påskeegg, påske­kyllinger og påskehare.

Etter reformasjonen mistet påsken mye av sitt religiøse preg hos oss. For mange er det viktigste blitt påsketurer på fjellet eller båtpuss ved fjorden. (Fra Dags dato / Som dagene går)

Views: 38