Ved frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai

(Publisert 08.05.24) Litt lokalhistorie ved frigjørings- og veterandagen 8. mai:

Med unntak av noen dramatiske dager i begynnelsen av krigen og Laksa-aksjonen i 1944, så gikk krigsårene stort sett nokså rolig for seg i Son.

Det var en tysk forlegning med to brakker på Wernertomta (også kjent som Presteløkka) ved Kolåsveien. En av dem ble etter krigen flyttet til Hollandveien rett ovenfor Kugrava for å bli bolig.

På Søndre Brevik var det et antiluftskytsbatteri som dekket Mossesundet. Batteriet hadde radar og luftvernkanoner.

Båtbyggeriet ved Kugrava bygde gjennom hele okkupasjonstiden livbåter og annet utstyr for okkupasjonsmakten. Omkring seksti mann arbeidet der, en del av dem fra andre deler av landet.

For folk flest var det matsituasjonen som var det mest merkbare. Labo stadion ble pløyd opp til grønnsakparseller, og man plukket sopp og ville bær.

Views: 33