Program for frigjørings- og veterandagen 8. mai

Fra markeringen av Frigjøringsdagen i 2021, ved Minnestøtta over de falne fra Son. (LM Arkivfoto / Sturla Strand)

I god tradisjon blir det lokale markeringer av frigjørings- og veterandagen 8. mai, i regi av Vestby forsvarsforening. Her er programmet.

Minneparken i Son kl. 17.00
-Velkommen v/Vestby forsvarsforening og varaordfører Bente Andersen.
-Tale ved Andre Isaksen – veteran
-Bekransning av minnesmerke
-Nasjonalsangen v/Ås og Vestby musikkorps
-Æresvakter representert ved Ås og Vestby HV-område
Grøstad minnepark kl. 18.00
-Velkommen v/Vestby forsvarsforening og varaordfører Bente Andersen.
-Tale ved Andre Isaksen
-Bekransning av minnesmerkene
-Nasjonalsangen ved Ås og Vestby musikkorps
-Æresvakter fra Ås og Vestby HV-område
Alle er velkomne!
Våre veteraner og andre Forsvarsvenner er spesielt innbudt til markeringen – med treff på rådhuset i Vestby etter talen i Grøstad minnepark.
Beredskapskoordinator Rune Sletner foredrar om beredskapsarbeidet i Vestby kommune, deretter blir det enkel servering.

Views: 45