Utfordrende fotodekning fra 17. mai

Fra Son torg på Nasjonaldagen for noen år siden. Hyggelig besøk fra medlemmer av motorsykkelklubb på Romerike. (LM Arkivfoto/Svein-H. Strand)

Men her er vi i år! Barnetoget på retur i Storgata. Og her kommer Grevlingen skole med sitt fine banner. (Foto: Svein-H. Strand)

(Publisert 18.05.24) Det ble en utfordrende 17. mai – for oss – i år. Vi hadde og har fortsatt problemer med fotoopptakene. Dette på grunn av en mobil.

Ja, vi  har tatt en pause med å bruke klassisk, stort kamera. Blant annet fordi det har et kompakt batteri som skal tas ut av kameraet og lades. Med en lader som ikke lenger er er å finne. I alle fall ikke der laderen burde – og pleide – være.

Men vi regner med at det hele er til å finne ut av, eventuelt med ekstern hjelp. Som med så mye annet innenfor den redaksjonelle sfære, så er det et spørsmål om tid.

Kortversjonen er at det gjelder å få de lagredede – og forhåndsredigerte – opptakene som ligger i mobilen overført til vår PC, der alt for LMs tekniske drift og publisering er installert.

Og det som mest sannsynlig kan ha utløst en situasjon som denne. er at det er ganske mange opptak, selv etter at vi slettet noen i går.

Red.

Views: 20