2012: Storstreiken i stat- og kommunesektoren

Rådhuset i Vestby kommune, i Vestby. (LM Arkivfoto / Svein-H. Strand)

(Fra LM 24.05.12) (Republisert 21.05.24) Meklingen om lønnsoppgjøret i stat og kommunesektoren førte ikke fram. I første omgang er nær 26.000 organiserte tatt ut i en streik der en rekke sentrale offentlige funksjoner i landet lammes. Den selvstendige fagorganisasjonen Akademikerne med ca 20 prosent av de statsansatte forhandler fortsatt og betegnes som en joker i oppgjøret. Hos Vestby kommune med rundt 1000 ansatte er 46 organiserte i det LO-tilsluttede Fagforbundet tatt ut i Fase 1.

♦ De berørte i Vestby kommune gikk ut i streik kl. 08 i morges, og streikevakter er utplassert foran rådhuset. Det er i første omgang publikumsmottaket ved skolene, på sykehjem og barnevern, samt ansatte ved park og vei som er tatt ut i Vestby kommune.

♦ – I tillegg vil en del internfunksjoner i administrasjonen bli berørt. Men dette får ingen umiddelbar virkning for publikum, meldes det på kommunens hjemmesider.

STENGT AVFALLSPLASS

Streiken rammer lokalt også det interkommunale selskapet MOVAR, der Vestby kommune har en 20 prosent eierandel. Her streiker nå ansatte i avfallsavdelingen. Solgård Avfallsplass i Moss er derfor stengt.

♦ – Dette gjelder både gjenbruksstasjonen på Solgård og i Vestby, samt tilgangen til deponiet for øvrig, presiseres det på hjemmesiden.

Kommunen som arbeidsgiver er varslet om at eventuelle uttak for Fase 2 av streiken vil bli varslet torsdag ettermiddag, med eventuell virkning fra tirsdag 29. mai.

Vestby kommune har i alt ca 1100 ansatte, som utgjør 7 prosent av innbyggertallet i kommunen.

Views: 7