Nye faktura-rutiner kommer

Illustrasjon. (LM Arkivfoto/stock.exchng)

(Publisert 06.06.24) Kanskje ikke den største – men i hvert fall den viktigste endringen i år for driften av Lokalmagasinet.no. Det har med økonomi å gjøre.

Som våre reklame-kunder nok har registrert, så er det lenge siden de har fått en faktura for siste periode med liggetid. Altfor lenge siden.

Det har også tidligere gått litt “i rykk og napp” med dette. Sånn kan vi ikke ha det lenger med penger. At de bare går ut, mens ikke noe kommer inn.

Årsaken er “hjemmesnekra” fakturaer som var greie nok å fylle ut. Men det var dette med liggetid det skulle betales for – som kunne variere fra et kvartal til et halvt eller tre kvart år.

Midlene på kontoen til utgiverselskapet hadde i lange perioder knapt nok til å dekke løpende utgifter. Overføringer av private midler til ENK-foretaket ble da nødvendig.

Løsningen ser ut til å være at vi overlater til en ekstern leverandør å utstede profesjonelle fakturaer.

Men det indre “rammeverket” må avtales. Ikke minst en faktor som den relativt rause “fastkunderabatten” på 20 prosent (for liggetid på minst tre måneder).

Antyder vi at det blir over og ut med rabatten?

Ja og nei. Bare at vi trenger ekstern hjelp med råd og gjennomføring. Og med utgangspunkt i at månedsprisene har økt svært lite siden vi “emigrerte” til WordPress-publiserer i oktober 2020.

Da er det i alle fall sagt – og bare så også dette er sagt: Vi begynner nå å forberede utsending av de siste hjemmelagde fakturaer.

Svein-H. Strand Redaktør og utgiver

 

 

Views: 24