#lm 20 Red. valg 5: Rik lokal apotekhistorie – på sett og vis

I sortimentet til Hølen Apotek var, som vi ser, det tyske remediet frostspiritus (t.h.). Mot kalde hender!

FOTO: www.aasapotek.no

(Fra LM 14.07.08.) (Republisert og litt endret senest 30.05.22)

Før Apoteket i Son ble åpnet utpå sensommeren 2005, hadde det ikke vært noe apotek i hele kommunen siden Vestby Apotek i Vestby sentrum ble nedlagt engang på 1980-tallet.

Hele den raskt voksende kommunen ble da nesten på uforklarlig vis – i tider med forbud mot fri etablering av apotek – “underlagt” Ås Apotek.

Å levere resepter og hente medisiner fra “vårt” apotek kunne man imidlertid gjøre ganske lokalt, i skiftende forretninger. I Son: Sist hos Soon Blomster.

Bak historiene til våre lokale apotek ligger det mye som berører lokalhistorien generelt.

DA HØLEN VAR “APOTEKSENTERET”

Det har Ås Apotek tatt konsekvensen av, og på deres hjemmeside på internett ligger det mye interessant stoff, blant annet om da Hølen var “apoteksenteret” i distriktet.

Høølen ja! Stedet som hadde nåværende Vestby kommunes første polutsalg. Eller Samlaget, som det het den gang. (Soningane – kanskje bortsett fra, i en periode, den roglade og tørste forfatter Nils Kjær – de trengte da ikke noe slikt utsalg, de. For de smuglekjøpte jo nesten alt de behøvde av drikkevarer.)

Ja, når det kommer til enkelte nødvendighetsgreier, så skifter tidene for hvor saker og ting er å få kjøpt:

I  “Vestby sentrum”, i Hølen, i Son. Pussige greier, hva?

Nei, denne kommunen har åpenbart aldri vært noen naturlig enhet etter at den landbruksdominerte herredskommunen Vestby først slukte Hølen – og så det kule ladestedet Son. Opprettet i 1837!

Det var så sent som 1. januar 1964 at dette skjedde. Dagen før var Son landets nest minste bykommune – tenk dét, dere!

Soningene har aldri skikkelig kommet seg etter denne fusjonen, som nesten alle stemte imot.

Her er det nok å vise til årelatingen som har skjedd når det gjelder nærvær av kommunale tjenestekontorer. Stikk i strid med det som ble lovet og forutsatt.

Til slutt: Bruk nå endelig Apoteket i Son så ofte som du kan. For eksempel hvis du har fått i deg for mye fra polet så langt unna som i Moss.

Ja, det er jo ikke til å holde ut å måtte reise dit (eller til Vestby, hallo!), selv om det er blitt selvbetjening også i disse butikkene.

Nei, kjære soninger av alle slag: Har vi fått vårt eget apotek, så skal vi selvsagt ha vårt eget POL også!

DETTE BLE DA atskillig mer enn lokal apotekhistorie, ikke sant? Jeg bare skrev, og det ene tok det andre, liksom.

Det er den plagen – blant andre plager – vi skrivere har…

POST SCRIPTUM. (Pol fikk vi omsider i 2016! Red. anm.)

Sveis