Tilfeldigheter og en “snapshot” fra Lokalmagasinet søndag 7. juni 2020

Øvre del av den offentlige gangstia mellom Storgata og Skoleveien i Son, der den går over platået på tomta etter tidligere Son skole. Helt inntil mitt felles grensegjerde med min nabo, som tiltakshaver. Omsøkt som tiltak først etter at traseen var påbegynt og tatt bruk. 

(06.06.21) Søndag. Tilfeldigheter, tilfeldigheter. Etter et relativt langt fravær fra Wayback Machine (WM), avlegger jeg på morgenkvisten i dag et spontant besøk dit.

Og hvorfor ikke velge 2020 – et år WM har litt over normalt mange såkalte snapshots fra. Og hvorfor ikke velge juni, med snapshot fra blant annet søndag den 7. 

Og der var den, med toppoppslag om en historisk kjip klagesak i det nære, der jeg – tilfeldigvis – er klager. Som sterkt berørt nabo:

https://web.archive.org/web/20200607215113/http://lokalmagasinet.no/

(På forsiden som lenka går til, er det også lenke til fakta om milepæler i den årelange forhistorien.) 

Det var blitt fem år siden – seks år siden nå – at Fylkesmannen, som det het da – for ørtende gang sendte saken om gangstia helt inntil felles grense med naboen – tilbake til Vestby kommune for ny behandling i planutvalget. De klarte aldri å gi en brukbar begrunnelse for å gi dispensasjon fra bygningslovens avstandsbestemmelser.

ELEMENTÆRT – MEN OVERSETT

Den såkalte firemeters-regelen. Elementært for mange, men som daværende bygningssjef likevel hadde “oversett” (hans egne ord i offentlig dokument).

Bare at denne gang, ja så hadde Fylkesmannen skrotet hele det seneste vedtaket. Det var såkalt ugyldiggjort – en forvaltningsmessig nullitet! Noe som innebærer at en skal helt tilbake til start. Og dette innen 12 uker, også som fastsatt i norsk lov.

OK. Tilfeldigheter (mine) skal ikke tøyes for langt her. Formiddag er det også blitt. Så la meg bare avslutte med at tiltakshaver/nabo, hadde svarfrist i forbindelse med fornyet behandling av søknad om dispensasjon. 13. mai 2020 er det journalført en bekreftelse på at søknad om dispensasjon trekkes. Og det bes om et møte med administrasjonen for å få en forhåndsuttalelse rundt dette.

Selv har jeg til dags dato ikke hørt noe fra noen. Men det er vel nå over to år siden de hørte fra meg, om at en tidkrevende omlegging av traseen etter så lang tid vanskelig vil bli forstått. Både av brukerne og andre.

Dette er det høyestliggende område på en tomt i fallende terreng mot vest, med noe utsikt til sjøen. Mot en kompensasjon for tapt eiendomsverdi i forhold til beliggenhet og det private aspekt, så ville jeg trekke klagesaken. Men har noe skjedd? Neida.

Ha en fortsatt god søndag!

Views: 1107