Fire valgkretser

Det er også denne gang gjort vedtak om fire valgkretser for Vestby kommune; Bjørlien, Vestby, Son/Solhøy og Brevik.
Valgdagene søndag 12. og mandag 13. september må du stemme i den kommunen der du er manntallsført. Alle skal manntallsføres der de var registrert som bosatt den 30. juni i valgåret.

Stemmestedene i valgkretsene:

• Pepperstad Grendesenter – Bjørlien – adresse Risilveien 71, 1540 Vestby
• Vestby rådhus – Vestby Kommune – adresse Rådhusgata1, 1540 Vestby
• Grevlingen Flerbrukshall – Son/Solhøy – adresse Sonsveien 55, 1555 Son
• Brevik Grendesenter – Brevik – adresse Falkeveien 24, 1555 Son

Husk legitimasjon og valgkort!

Valgkortet er ikke nødvendig, men letter jobben for valgmedarbeideren.
Valgkortene i år er elektroniske.

Legitimasjon:

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, bankkort med bilde og Postens identitetskort. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.