Dette er NEWSPAPER – et av temaene vi vurderer for nytt design

(Publisert 30.01.22) På et såkalt staging-område vi har fått til disposisjon hos Nordic Hosting prøver vi nå ut noen utvalgte WordPress-temaer.

Vi jakter kort sagt etter et design som egner seg til en ny forside. Det skal også være lett å foreta mindre endringer på dette. Et sideblikk til andre egenskaper ved temaet har vi også.

Her er lenke til demo av en av flere aktuelle undergrupper til temaet Newspress: https://demo.tagdiv.com/newsmag_magazine/

NB. Det tar noen sekunder før demo-forsiden har lastet seg ned.

Views: 476