Vestby-rådmannen vil oppløse Viken – kommer opp i formannskapet mandag

(Publisert 30.01.21) Vestby formannskap har “Viken-spørsmålet” på sakskartet for sitt møte mandag. Dette er rådmannens innstilling:

1. Viken fylkeskommune bør oppløses, og Buskerud, Østfold og Akershus
fylkeskommune bør gjenopprettes.

2. I forkant av etableringen av Viken fylkeskommune gjennomførte Buskerud
og Østfold fylkeskommune en betydelig verdioverføring av aksjer i egne
energiselskap til primærkommunene.

En tilsvarende verdioverføring ble ikke foretatt i Akershus.

Vestby kommune forventer at denne ubalansen rettes opp gjennom at en betydelig andel av fylkeskommunens aksjer i Akershus Energi AS overføres til primærkommunene i tidligere Akershus fylke, fordelt etter folketallet i den enkelte kommune pr. 31.12.2019.

Dette forholdet må rettes opp uavhengig av utfallet av denne prosessen.

Views: 464