DETTE SER VI PÅ DET GAMLE POSTKORTET

(Fra LM 16.04.2012 (Republisert 24.01.2022) Dette bildet, innsendt av Magne Halvorsen, som LM publiserte i juni 2011 og etterlyste opplysninger til, er fra ca 1910. Til grunn for dette legger jeg at Son Torg ble opparbeidet i 1909.

Bygningen midt på torget er det første ekspedisjonsbygget, som siden ble flyttet til sørsiden av torget.

♦ Grøfta på høyre siden av bildet er “Olla”, en bekk som rant gjennom Thornegårdens eiendom, og som siden ble lagt i rør/kultvert.

Bekken har tilsig fra Midtskogen, det vil si i området ved Hestestien, følger Ladeveien og krysser under Skoleveien.

Kulverten under torget har nok siden gitt opphavet til myten om en hemmelig smuglergang.

Masten på taket av Thornegården er en flaggstang, som var plassert like ved et takvindu, slik at det var mulig å komme til og heise og fire flagget.

Det var ellers i alt fire bekker som rant åpent gjennom ladestedet Son i gamle dager. Alle er nå lagt i rør, men de er vist på et Sonskart fra 1872.

IVAR GUDMUNDSEN

Views: 417