Oppdatering av WordPress-programmet ga nedetid

(Publisert 15.03.22) (LM Arkivfoto) En oppdatering av WordPress-programmet til versjon 5.9.2 har i formiddag begrenset tilgangen til Lokalmagasinet.no. Dette preger så langt også besøksstatistikken.

På denne tiden av dagen har det normalt vært 1500-1600 besøk, mens vi for øyeblikket har registrert bare ca 200 vellykkede forespørsler til serveren.

Vårt interne meldingssystem tyder på at oppdateringen er avsluttet, og at det ikke venter oppdateringer av underliggende programmer som benyttes av LM.

Bruken av underliggende program, tilknyttet vårt WP-tema GeneratePress, er for øvrig noe vi i stor grad har hånd om selv. Så er også dét sagt. Red.

Views: 42