Ny utveksling mellom Heimevernet og US National Guard

Den norske kontigenten i USA under NOREX 2019 fikk leksjoner i ulike amerikanske våpen. Leksjonene ble holdt av US National Guard. (Foto: Karoline Lillemo/Forsvaret. )

(Publisert 25.03.22) (Redigert pressemelding.) Styrker fra Heimevernet reiser nå over til Minnesota for å trene med US National Guard. Hensikten er å styrke militærfaglige og sosiale bånd med en viktig NATO-alliert. Enheter fra US National Guard er samtidig på vei til Norge for å gjennomføre vintertrening med norske HV-instruktører.

NOREX er en årlig utveksling mellom det norske Heimevernet og amerikanske National Guard. Norske HV-soldater og HV-ungdommer drar til Minnesota for å lære mer om hvordan amerikanske soldater opererer. Mens amerikanske “HV-soldater” drar til Norge for å lære å
overleve i norsk natur vinterstid.

Hensikten med utvekslingen er også å styrke det bilaterale militære samarbeidet, og å bygge gjensidig kulturforståelse mellom to nære NATO-allierte.

DEN 49. UTVEKSLING I REKKEN

Årets NOREX-utveksling er den 49. i rekken mellom det norske Heimevernet og National Guard i Camp Ripley, Minnesota.

Dette er dermed den lengst pågående militære utvekslingen USA har med noen annen nasjon.

Den norske kontingenten består av 108 deltakere, fordelt mellom stab, innsatsstyrkesoldater og HV-ungdom fra hele Norge.

BUDDYWEEKEND HOS VERTSFAMILIE

De norske soldatene blir værende i Minnesota i to uker. I helgen bor de hos en vertsfamilie og deltar på sosiale opplegg i regi av de amerikanske soldatene. Her er det stort fokus på inkludering av alle, og aktiviteter som passer de fleste.

Sjef for den norske kontingenten er oberstløytnant Bernt Lockert, som til daglig er sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt.

Det er også dette HV-distriktet som har ansvaret for årets utveksling, som er satt sammen av soldater og befal fra flere deler av landet.

Oberstløytnant Bernt Lockert.

– HAR VERDI PÅ FLERE NIVÅER

Oberstløytnant Lockert mener utvekslingen har en verdi på flere nivåer:

– USA og Norge er nære allierte, og vi har lange tradisjoner for å trene og øve sammen. En slik utveksling handler om å styrke både forsvars-viljen og forsvarsevnen til NATO, gjennom nære relasjoner militært. Men det handler også om å skape en sosial møteplass mellom to land som har mye til felles, understreker Lockert.

– Vi må heller ikke glemme at det er et stort norsk-amerikansk miljø i Minnesota – med mange kulturelle og historiske forbindelser til Norge, tilføyer han.

      

Views: 62