2012: Nedre Olla inn i matrikkelen 

Denne snart ti år gamle artikkelen vil få en tiltrengt oppdatering med nye bilder i løpet av påsken. Red.

T.v. litt av Grieg Eiendom AS’ nygamle “låve” på Thornegårdens grunn. Vi ser oppover mot øvre del av Olla.

(Fra LM 25.11.12) (Republisert 13.04.22) Vestby kommune har nå opprettet gårds- og bruksnummer (160/260) til nedre halvdel av den gamle gangstia Olla i Son sentrum.

Beregnet areal på den nye matrikkelenheten er 185,5 kvadratmeter.

Olla har sitt navn etter et tidligere bekkefar og går fra Skoleveien og til Storgata ved Son Kro.

Øvre del gikk inn i matrikkelen med eget bruksnummer som en forlengelse av en grøfteteig kommunen opprettet  i 1986 – langs Skoleveien, fra tidligere Son skole.

Som dette bildet fra september i år gir en pekepinn på, har nedre del i en årrekke vært preget av manglende status med hensyn til vedlikehold. De siste årene har stia her nærmest grodd igjen på midtpartiet, og bruken kan sies å ha vært for spesielt interesserte. Der bildet er tatt, begynner det å hjelpe.

 

Views: 57