Håndverks-forskning ved norske museer

(Publisert 03.05.22) By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok. Siden den ble etablert i 1943, har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier av høy faglig kvalitet. Samtidig skal det være rom for å presentere annet museumsarbeid på en tilgjengelig måte. By og bygd er et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge.

(Redigert pressemelding.) TEMA for denne utgaven er håndverkerens blikk på byggeskikk og bygnings-vern. To artikler tar for seg problematikk knyttet til mur og bruk av kalk som bindemiddel. To øvrige artikler nyanserer og nærleser bygningsbiografi.

 

Emner som takkonstruksjon i en barokk bygning og bevaring av funksjon i driftsbygninger er også behandlet. Beskrivelsene av slike prosesser bidrar til å utvikle teori og metode i forskningen på tradisjonshåndverk.

Felles for alle artiklene er at både forvaltningshistorikken og vårt håndverkerblikk står sentralt. Artiklene formidler håndverksforskning i prosess og utprøving gjennom et enestående prosjekt.

Prosjektet HårF (bygningsvern, håndverk, forskning) er aksjonsforskning utført av håndverkere og bygningsantikvarer innenfor museumsnettverket for bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Terje Planke og Jean Lorentzen (red.)

Håndverksforskning ved norske museer

By og bygd nr 49 – Fag: Historie – Målgruppe: Allmenn

ISBN 9788283051315 – 270 sider  – Hard perm – Kr 390,– – Utgivelsesdato: Mai 2022

Bokas nettside: https://museumsforlaget.no/produkt/handverksforskning-ved-norske-museer/