17. mai-toget i Son i 1923!

(Publisert 16.05.22) Slagordet for Lokalmagasinet.no ble – og er – “Fra fortid og nåtid”. Dette prøver vi alltid å leve opp til. Her er et bilde som både kan sies å være aktuelt og historisk. 17. mai-toget i Son, eller Soon som det ble skrevet da, så langt tilbake som i 1923! Fotograf: Oslo-mannen Georg Wedel Jarlsberg, som da hadde gjort soning av seg. Bildet finnes kanskje i en god del Son-hjem siden det er et postkort. Som lokalkjente kan se: Fronten av toget, anført av småbyens lille musikkorps, er kommet på høyde med Klubben. Og at 17. mai-toget går her, kan nok være for å markere at veien er relativt nyanlagt. Her kunne man kjøre helt til Moss – ikke bare via hovedveien fra Tegnebyholtet i øst.

Views: 48