2012: Soon Etter Frokost feirer sine ti år

Soon Etter Frokost gjorde seg som vanlig bemerket i årets 17. mai-feiring, også for sin spesielle uniformskodeks… Her med en tøtsj av Texas. (LM-foto: Svein-H. Strand)

Soon Etter Frokost feirer sine ti år med Jazzparade 9. juni

 

(Fra LM 25.05.12) (Republisert 22.05.22) (Av Nina Strand) Sons særegne musikkorps Soon Etter Frokost fyller ti år, og i den forbindelse har korpset lagt opp til en del begivenheter gjennom året. Da korpset ser det som en av sine hovedoppgaver å spille i gater og streder ved royale  begivenheter rundt om i Europa, kom det i anledning 10 års-markeringen 2. mars i år blant annet en  gratulasjonshilsen fra Slottet. Ellers står det mange oppgaver på årslista, stort sett innebærer de å lage liv og røre i Son og tilstøtende strøk.

Det jubilanten gjerne vil skape noe blest om nå, er en av sommerens store begivenheter i Son: JAZZPARADE  9. juni. Her er det innbedt følgende gjester fra kulturlivet i nærmiljø og venner fra andre kanter av landet:

♦ Såner Skolekors med drillgruppe
♦ Frem fra Glemselen med teatergruppen Bifrost fra Hølen
♦ Vestby og Ås Janitsjar
♦ Soon Blandede kor
♦ De Uinvitertes Forbund fra Trondheim  (selskapsgruppe som reiser rundt på royale og høytidelige sammenkomster i Europa.)

Programmet for dagen ser slik ut:

12:00 Paraden tar utgangspunkt i Stenløkka i Son hvor det vil bli noe underholdning fra hver av grupperingene.

13:00 Avmarsj, vi paraderer ned til Son og langs Storgata, rundt på torget og over til Kiwi-torget og til bake til Glenneparken hvor vi avholder småkonserter fra alle grupperingene i paraden.

13:30-15.15 Konsert med 20 min. spilling/opptreden fra hver av ekvipasjene – som avsluttet med et felles musikknummer.

Her vil Sons tidligere kultursjef Birger Hekkelstrand være konferansier.

De som ønsker ytterligere opplysninger om Soon Etter Frokost eller Paraden kan kontakte:
Signe Heimdal: Tlf.: 90024623, e-post:  signe.heimdal@tele2.no
Pål Engeseth: Tlf.:  95849711, e-post : Pal.Engeseth@Byggfakta.no
Hege Bruun Hansen: Tlf. 90063470, e-post: hstephen@online.no

Eller møt opp på vår neste øvelse på Brevik skole tirsdag 29. mai kl. 19.

Views: 71