Lokalt fotogull – nå FRA GAMLE DAGER

(Fra Herison.no – en fotosamling som ble fortløpende oppdatert på vårt ekstramagasin fra 2015-2018. Når gode bilder bød seg fram.)

Et par av de 19 bildene har vært benyttet som illustrasjoner etter at LM kom på WordPress publiserer. Vi fant likevel ingen gode grunner til at serien ikke skulle være som den var – ikke minst på grunn av bildetekster som er tildels svært informative i en historisk sammenheng. (De korteste er litt utvidet i republiseringen.)

Vi viser også til opplysninger som Ivar Gudmundsen har bidratt med – ikke minst om en rekke av husene i Son sentrum som kan ses på et av flyfotoene. Red.

(Opprinnelig publisert i Herison.no 10.03.18) (Republisert etter litt endring, senest 21.05.22) De fastboende i Kjøvangen, kort vei fra Son, utgjorde et lite fiskersamfunn i gamle dager. Det er ikke veldig lenge siden den siste rekefiskeren “la inn årene”. Bildet er fra Tone Solheims private samling fra oppveksten i Kjøvangen, og er videreformidlet til oss av hennes fetter, Vestby Historielags Jørn Svendsen – kjøvanging, han også. 

(Opprinnelig publisert 01.11.17.) (Oppdatert senest 21.05.22) Artig komponert foto fra den sørligste del av Kolåsveien på 1940-tallet. Dette er en avfotografering av et bilde som står i Son Leksikon. De fleste vil kjenne igjen Huitfeldtgården, den nærmeste, selv om fasaden ikke er helt som i dag.

TRAPPA i forgrunnen fører trolig til leiligheter. I den sørligste del av Huitfeldtgården er det inngang til butikklokaler der Son Apotek i dag holder til. Noen kan kanskje hjelpe med navnet på denne butikken. Eller er det postkontoret?

BORTENFOR ser vi Ole Hansen-gården (Kolåsveien 2). Gården har fått sitt navn etter kjøpmannen med samme navn som hadde lokaler der, i tillegg til at det var leiligheter.

FOTOGRAF er Wilhelm Piro (1909 – 2003), som ferierte i Son i 1940-årene, kan Ivar Gudmundsen fortelle. Dette fikk redaksjonen opplyst først etter at Son Leksikon var trykket.

Gudmundsen har senere gitt oss flere viktige opplysninger, som kompletterer det vi hadde lagt ut om denne bevaringsverdige gården med sin rike histore. Her er de:

– Det er stilt spørsmål om virksomheten i den søndre delen av huset. Her har det nok vært forskjellige bedrifter. I min barndom var det kolonialhandel, drevet av kjøpmann Reidar Jacobsen (1908–1968). Egentlig var det vel en altmuligbutikk, eller landhandel, der man også kunne kjøpe skotøy, maling og tauverk.

– Bygningen huset også i en periode skredder og postkontor i nordenden. Jeg husker ikke hvor lenge Reidar Jacobsen drev butikk der, men butikken – og eiendommen – ble senere overatt av Jørn Risbråthe. Den store bakgårdsbygningen som dannet et innelukket gårdstun, ble da revet, samtidig som Huitfeldtgården ble renovert, ikke helt i henhold til antikvariske prinsipper. Se ellers artikkelen om Huitfeldtgården i Son Leksikon.

(22.03.17. Oppdatert 11.06.17) Svært interessant flyfoto (eller tatt fra ballong) av den sentrale bebyggelsen i nord-Son, fra en annen vinkel enn på et av bildene nedenfor her. Dette er gammelt! Atskillig før 1920? Over den tette bebyggelsen ser vi Woldedammen som ble tappet og utfylt da det skulle anlegges lekeplass og uteareal i forbindelse med bygging av Son skole (ferdig i 1932).

T.v. for dammen ser vi sannelig (hele eller en del av) “De hengende hager” det folkelige navnet på det vidgjetne hageanlegget til fru Wold-Thorne som huserte nedenfor her. Hageanlegget fikk vann som ble ført i renner ned fra Woldedammen.

Når det gjelder de merkede husene (1-6), så bad vi om hjelp. Og hjelp har vi nå til fulle fått, fra særdeles Son-kunnige Ivar Gudmundsen. Nedenfor gjengis hele innlegget hans.

Dette er historisk svært viktige opplysninger. Desto mer ettersom de som her kan knyttes direkte til et luftfoto der de aktuelle bygninger er avmerket. 

FOTOGULL FRA GAMLE DAGER
Jeg viser til fotografiet i Lokalmagasinet.no sin avlegger Herison.no, publisert 22.03.2017. Redaktøren ønsker opplysninger om bygninger m.m. Jeg kan gi følgende opplysninger:

Hus merket 1 var et rødmalt uthus. I første etasje var det opprinnelig ei fiskerbu, mens 2. etasje ble brukt til bolig. Huset ble revet i 1963.

Huset var i sin tid en del av eiendommen til hus merket 2 – ”Petershuset”. Petershuset var antagelig bygd på 1600-tallet og var altså en av de eldste bygningene i Son.

Petershuset lå tvers overfor Soon Sparebank (som skal flytte til Vestby). Veggene var malt okergule, mens vindskier og karmer var mørkerøde. I 1. etasje har det vært forskjellig virksomhet: Kiosk, blomsterbutikk for ”Blomster-Edel” og senere bibliotek.

Petershuset fikk stå i fred til 1964, men da ble det også revet, idet gjeldende reguleringsplan fra 1949 forutsatte en betydelig veiutvidelse. Faktisk var det forutsatt at hele Storgata i Son skulle utvides ved at husene på den ene siden skulle rives. Dersom denne planen hadde blitt gjennomført, ville det ikke ha blitt mye igjen av Son sentrum slik vi kjenner det i dag. Men Petershuset ble altså offer for utviklingen.

Det ”positive” ved rivingen var at Son fikk fjernet det mest problematiske trafikkproblemet, idet Petershuset skapte en trang passasje midt i en skarp sving i Storgata. Dermed har soningene sluppet å diskutere dette spørsmålet de siste 50 årene.

Dammen merket 3 er Woldedammen, som var oppdemmet for å skaffe vann til gårdene på nedsiden, blant annet Woldegården og Huitfeldtgården. Daværende Son kommune kjøpte eiendommen, som også omfattet dammen, allerede i 1917 for å gi plass til Son skole. Det tok imidlertid lang tid å finansiere den nye skolen, som stod ferdig først i 1932. Men dammen ble opprettholdt helt til 1950.

Dammen hadde et yrende liv med både frosker og rumpetroll. I 1950 ble dammen gjenfylt og opparbeidet som lekeplass etter flere års pengeinnsamling. På den grusete plassen ble det etablert husker og en liten karusell. Alt dette forsvant for få år siden da Vestby kommune solgte hele skoleeiendommen til private.

Bygningen merket 4 var i sin tid Strøms Pensjonat, også kalt ”Heia”. Det var et viktig sted i mange år, inntil huset ble totalskadd i brann vinteren 1955. I første etasje var det i mellomkrigstiden kino: ”Cecil”. I 2. etasje var det spisesal. Det var ellers hotellrom i både 2. og 3. etasje.

Bygningen merket 5 var ”Rødskjærgården”, en rødmalt bygning med flere leiligheter.

Både Strøms Pensjonat og ”Rødskjærgården” brant ned vinteren 1955.

Victoria Hotel ble bygd på branntomta og stod ferdig i 1957. I 2015 ble Victoria Hotel revet og erstattet av nåværende bebyggelse med boliger, forretninger og kafeer.

Bygning merket 6
var bakgårdsbygningen til Huitfeldtgården og dannet sammen med hovedbygningen et komplett innelukket tun. Dette ble revet i 1980 i forbindelse med oppgradering og utvidelse av Huitfeldtgården.

Dette var en kortfattet beskrivelse av området og bebyggelsen. Ytterligere opplysninger finnes flere steder, blant annet i Son Leksikon, utgitt i 2002, og i boka Son på langs – og litt på tvers, utgitt i 2015.

Son, 20.05.2017
Ivar Gudmundsen

(12.08.16) Et enestående bilde! Sons vidgjetne kunstmaler med mer, Carl Johannes Andreas Adam Dørnberger (født 23. september 1864 på Nøtterøy, død 8. juli 1940) i sine unge dager. På jakt med sin hund.

Fotograf ukjent. Bildet er tatt i perioden 1895-1900, og originalen tilhører Oslo Museum. Kilde: no.wikipedia.

(12.08.16) Så sannelig et verdifullt bilde, dette også! Den kjente Hølen-maleren Karl Johan Holter (født 6. juni 1870 i Son, død 28. mars 1960 i Hølen) og hans kone Amalie Holter. Fra ca 1955. Og sannelig er det ikke en hund med her også.

Ikke mange bilder av maleren kan ses i det offentlige rom. Det kan i enda større grad sies om Amalie. Det vi ser er da også et bilde som er digitalisert fra et privat abum.

En stor takk til Sidsel Grue som har stilt fotografiet av sin morfar og mormor til disposisjon for oss!

(19.01.15 og 22.03.22) Dette bildet kan ikke være fra høsten 1957, slik det har stått i bildeteksten tidligere. Ivar Gudmundsen påpeker at det er is på Sonskilen i bakgrunnen, og at bildet må være tatt på senvinteren 1958.

Kong Olav V og kronprins Harald har inspisert kronprinsens nye seilbåt som er under bygging hos ekteparet Johnsens båtbyggeri i Son.

TIDFESTINGEN ble først gjort med utgangspunkt i at kronprinsen i sin militære uniform bærer sørgebind. Kong Haakon VII døde 21. september 1957, og Gudmundsen minner om at sørgebånd ble båret i ett år. (Foto fra historisk arkiv/Strand Prinfo.)

P.S. Vi har nå fått vite at bildet ikke ble tatt av “en ukjent lokal amatørfotograf”, men av en frilansfotograf bosatt i Son som jobbet for Østlandets Blad.

Her kjenner du deg helt sikkert igjen. Ikke alt var finere før, selv ikke Kaja Hansens Minne. Bildet er oppgitt å være fra ca 1920, da navnet var Møllergården. Hvor vi har bildet fra? Tja, si dét, vi har nå vært dypt nede i private gjemmer. Men det er åpenbart et postkort. Tilleggsopplysninger mottas selvfølgelig med takk. 

Flyfoto av Son Slipp og Mek i 1953. De hadde visst nok å gjøre. Og her kom da mange år senere et spa-hotell. Litt av en kontrast!

Flyfoto fra Søndre Brevik i 1955. I forgrunnen går fylkesveien de siste hundremeterne før vi er i Moss kommune. Gårdsbruket med gartnerivirksomhet som attåtnæring er omtrent som i dag.

Sidsel Steffensen har sendt oss dette bildet fra Sonskilen, tatt like før krigen. – Det var tydeligvis en kald vinter med mye is på fjorden, skriver hun. Mye og tykk is, får vi vel tilføye. Son-bebyggelsen til høyre og litt av tankanlegget på Laksa til venstre. Om personene vet vi at nummer to fra venstre er Sidsels far, Odd Klokkerud fra Son. 

Våren 1923. Byggearbeidene er kommet i gang på det som skal bli Soon Seilforening klubbhus og hele Sons stolhet og selskapslokale. (Fotograf ukjent. Fra soningen Reidar Johansens private fotosamling.)

Innringet ser vi Jostushuset slik det opprinnelig lå, bare et steinkast fra Soon Hermetikfabrikk som jo ikke er til å ta feil av. Det er igjen Jørn Svendsen som har forsynt oss med et verdifullt gammelt Son-bilde. Se mer om dette nedenfor. Og vi antar at det også her er Widerøe som har flydd over ladestedet og knipset, engang på 1950-tallet.

Et interessant og historisk verdifullt Widerøe luftfoto av Saltboden og omkringliggende herligheter innerst i Sonskilen på 1950-tallet. I bakgrunnen slynger veien seg da som nå mot Eikstadbygda. Frigitt av Akershusmuseet for publisering. Takk til vår lokale film- og fotomann Jørn Svendsen, som samler bilder for Vestby Historielag til en nettside.

OG HER et Widerøe-foto av Son Nord som trolig er fra den samme flyvningen. Et flott bilde, hvor det er lett å orientere seg for lokalkjente. Kleiva og “Nykleiva”/Storgata i forgrunnen.

MIDT PÅ BILDET: Huitfeldtgården i Kolåsveien, og med den nylig revne Victoriagården bak t.v.

Victoriagården, som har fått sitt navn etter Victoria Hotell, var et nytt og moderne innslag da Son nord ble foreviget fra Widerøe-flyet.

T.h. i enden av Kolåsveien ser vi Kaja Hansens Minde, som da var gamlehjem; i dag bopel for mange i moderne leiligheter. Bildet krediteres som ovenfor.

Fotogull fra Soon Seilforenings vidgjetne Klubben, trolig fra en foreningfest i 1956.

I bakgrunnen Arvid Balstad, skolebestyrer og dyktig amatørmaler gjennom et langt liv i Son, foran et av de særpregede veggmalerierne han laget til Klubben.

Det dansende paret er Einar Gulliksen og Anne Lise Zimmermann (pikennavn Johansen).

Takk til Reidar Johansen for bildet, som noen vil kjenne igjen fra den opprinnelige publiseringen i Lokalmagasinet.no i 2009. (Fotograf ukjent. )

Isgang nederst i Hølenselva, trolig på 1960-tallet. Bildet er tatt ved Åsbogen; t.h. litt av hjørnet på våningshuset. På den andre siden av elva ser vi litt av Brødrene Lerviks Båtbyggeri og båtopplag. (Fotograf ukjent.)

Det er 17. mai, og foran Son skole, engang på 1950-tallet. Barnetoget startet alltid her, og som vi ser er forberedelsene godt i gang. De fine fanene tilhører Solhøy (Solhøi) skole (bak) og Son skole.

Sonskilen og nærmeste bebyggelse på land, fotografert fra Mølleråsen i 1929. På odden av Laksalandet ser vi oljetanken som en gruppe sabotører fra Follo sprengte under den tyske okkupasjonen. (Fotograf ukjent.)

Anna Johansen t.v. og Gunhild Johansen ved Woldedammen midt i Son sentrum, der lekeplassen ved tidligere Son skole var. Pengene til å bygge ned dammen og anlegge lekeplass ble samlet inn av foreningen Barnas Venner og kom bl.a. fra overskuddet etter det vidgjetne arrangementet Soon Weekend, i regi av Odd Birkeland.  (Fotograf ukjent.)

Views: 114