Og vi minner om…

(Publisert 21.06.22. Oppdatert 19:42)) (Av Svein-H. Strand) Visste du – eller har du glemt – at du også kan lese NRKs Tekst-TV på Lokalmagasinet.no? Joda, sånn er det – selv om du må spandere et aldri så lite KLIKK for å få det opp.

Du klikker da i det tomme feltet under overskriften et stykke nede i høyrestolpen på fronten vår. Og vipps, så spretter forsiden deres opp! Derfra kan du gå videre til den eller de sakene som er oppført med sidenummer.

Tekst-TV er et greit medium som er tilgjengelig på nett døgnet rundt, og naturlig nok også på TV. Tjenesten bygger på “prikker og streker” – en teknologi som egentlig er utdatert.

EN ANAKRONISME, MEN…

Bare for å nevne at det ikke er mulig å publisere ordinære bilder, noe som i seg selv er en anakronisme.

Da jeg jobbet i Arbeidsdirektoratet i daværende Aetat, hadde jeg det løpende ansvar for de over 20 sider som etaten i en periode leide plass til for å dekke sitt store informasjonsbehov. Dette var vel å merke før etaten på 1990-tallet – som en av de første store statlige – etablerte seg med egne sider på det nye mediet Internett. Med stor I…

DET HØRER MED at Aetat fikk mye for leieprisen. Hvordan det er nå vet jeg ikke, men NRK Tekst-TV var den gang det norske mediet som kunne skilte med å ha flest daglige lesere. Stødige tall i seriøse undersøkelser sto absolutt til troende.

I den forbindelse besøkte jeg også det som da var en “selvgående” liten redaksjon med egen redaktør i NRK-huset. Men redaksjonen var ikke mindre enn at de hadde vaktordning, der journalistene skiftet mellom dag- og nattevakt, som seg hør og bør.

JEG FORSTO det da slik at det fantes, eller skulle komme, et utviklingsprosjekt med tanke på å erstatte tekst-tv-teknologien med noe som åpnet for bildebruk.

Godt over 20 år senere må det kunne sies at prosjektet enten er sterkt forsinket eller er blitt skrotet. NRK er jo langtfra alene om å bruke dette mediet som en del av sin nyhetstjeneste.

Når det gjelder Sverige, så vet jeg ikke om de også der har nedlagt sin tekst-tv-redaksjon. Bare at før jeg ble pensjonist, så skapte de også sine egne nyhetssaker. Noen av disse var så viktige og ferske at de kunne leses som sammenfattende notiser i andre – og konkurrerende – medier.

På bunnlinjen sto det da: “…melder svensk Tekst-Tv“.