“Hvori består pressens betydning?”

Hans Jacob Hansen, fotografert i 1985 av Sturla Strand, sittende ved vinduet i sin leilighet i Thornegården. Herfra kunne han på sine gamle dager følge med på det som skjedde nede på torget når han ikke lenger ville eller kunne benytte sin plass på Jugerbenken.

Kjøpmannssønn Hans Jacob Hansen fra Son var 19 år gammel da han skrev denne flotte, innsiktsfulle stilen som elev ved Oslo Handelsgymnasium. Den kunne også leses i brosjyren til sommerutstillingen 2019 ved Son kystkultursenter, der kjøpmannsfamilien Hansen i Thornegården var temaet.

(Publisert 17.01.20 og 26.10.22, litt endret)

Hvori består pressens betydning?

I det tyvende århundre er pressen blitt en verdensmakt av rang. Nesten over alt hvor det bor folk som kan lese, har man aviser. De første aviser vi fikk i Norge stod i opplysningens tjeneste. Gjennom dem nådde våre folkevennlige diktere frem til bønder og arbeidere og spredde kultur og opplysning blant dem.

Pressen spilte en stor rolle i det politiske liv. Hvert eneste politiske parti i Norge har sitt eget organ, som med nebb og klør forsvarer den retning det tilhører. Leser man en borgerlig avis før valgene, blir man forferdet over tilstandene i Russland, og arbeiderpartiets presse er fylt med store ord og gylne løfter.

For at en avis skal kunne eksistere må den være allsidig. Den skal inneholde de siste nyhetene på alle områder. Publikum forlanger å holdes underrettet så vel om en sensasjonell boksekamp i Amerika, som om en ny teori av Einstein. Lilkeledes må avisen ha notiser om den siste brand på Eiker, og om den fortsatte borgerkrig i Kina.

Den moderne presse har spesielle spalter for kunst, vitenskap og for sport. Dessuten har de fleste aviser gjerne en egen avdeling for barn. Ved sin allsidighet oppnår avisene å bli lest av folk i alle aldrer og fra alle samfunnslag. De yngste er jo henrykt over å lese om slike populære skikkelser som Mikke Mus og Bonzo. Den avis som har de beste sportsreferater blir som regel foretrukket av ungdommen.

Pressen er av stor betydning for forretningslivet. De daglige markedsberetninger og børsnoteringer blir omhyggelig studert av forretningsmennene ute på landet, som ikke har anledning til å gå på børsen til stadighet.

For dem som er glade i kunst, bringer avisen hver dag ting av interesse. Det kan være anmeldelse av konserter, malerier og av nye bøker. Bokanmelderne er meget nyttige for folk som ikke har nogen større kjennskap til de forskjellige forfattere. Det skal være sagt til anmeldernes ros, at de skiller klinten fra hveten. Når de skriver om en bok, er de ikke redde for å si sin mening om den.

Den norske presse har ord på seg for å høre til verdens beste. De ledende aviser blir redigert av menn og kvinner med gode utdannelser og som har praktisk innsikt. Vår presse er uavhengig. Den lar seg ikke så lett bestikke som avisene i de store land, for eksempel Frankrike.

 

 

Tilrettelagt for Lokalmagasinet.no av Are Strand, desember 2019

Views: 2179