Bare ett offentlig tilfluktsrom i hele Vestby

Det er relativt store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder hvor mange som har et tilfluktsrom å gå til hvis det skulle trengs. Vestby kommune med ca 19300  innbyggere (per 2. kvartal 2023), har bare ett offentlig tilfluktsrom, og det ligger i nordkommunen. Det er i Vestbyhallen, ved Bjørlien skole, og rommer 350 mennesker. Tilfluktsrommet blir kontrollert årlig og blir rutinemessig vedlikeholdt.

(Republisert 08.11.23) (Foto: Store norske leksikon) Dette framgår av en orientering på Vestby kommunes hjemmeside.

I sørkommunen, der rundt 80 prosent av befolkningen bor, finnes det – oppsiktsvekkende nok – altså ikke et eneste offentlig tilfluktsrom.

I TILLEGG kommer (se nedenfor) fire tilfluktsrom – også disse i nordkommunen – som Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) karakterisere rsom private.

De kalles private fordi de i sin tid ble bygget for å betjene dem som til daglig har tilhold i byggene der de finnes.

I en gitt situasjon vil disse tilfluktsrommene – i henhold til sentrale retningslinjer – kunne ryddes på 72 timer og åpnes for innbyggerne:

  • I kjelleren på Vestby rådhus,
  • I kjelleren på Vestby sykehjem; forbeholdt pasienter og ansatte der.
  • I kjelleren på gamle Bjørlien skole
  • I kjelleren på NAV-bygget i Vestby sentrum

Tilfluktsrom som er i kommunal eie rommer til sammen 840 mennesker.

Rundt 1990 ble det gjort endringer som medførte lettelser i forhold til pålegget om å bygge tilfluktsrom.

– Det har aldri vært et mål for myndighetene å ha en 100 prosent dekning av tilfluktsrom for befolkningen, understrekes det.

I og med at situasjonen i verden gjennom de siste 30 årene har endret seg, er det blitt gitt mange dispensasjoner. Dekningsgraden har derfor vært jevnt synkende.  

DET ER I TILLEGG et antall andre tilfluktsrom i privat eie i kommunen. Disse er private i den forstand at de er bygget for å romme de som oppholder seg i bygget. Eierne av disse forholder seg bare til DSB når det gjelder vedlikehold og bruk.

Disse rommene kan i operativ tilstand romme ca 4000 mennesker.

– Kommunen er ikke kjent med tilstanden til disse tilfluktsrommene, og har heller ikke noe ansvar for oppfølging av dem, framgår det på kommunens hjemmeside.

DET ER DSB som har det nasjonale ansvaret for tilfluktsrom. Alle forhold som gjelder bygging, sanering og dispensasjon i forhold til pålegget om å bygge tilfluktsrom behandles av direktoratet.

(Kilde: Vestby.kommune.no)

Aktuelle lenker

 

Views: 364