Risikabelt å være uten veiadresse

(Publisert 09.11.23) Ikke alle eiendommer i Norge har en veiadresse. I enkelte kommuner brukes stedvis gårds- og bruksnummer som adresse, en såkalt matrikkeladresse.

Å mangle veiadresse kan innebære en risiko for liv og helse, ved at nødetater ikke finner fram til rett sted i tide.

Kartverket har ledet et prosjekt for å innføre veiadresser i hele Norge, og følger fortsatt opp at kommunene gjør en god jobb med dette arbeidet.

EN MATRIKKELADRESSE kan bestå av bare gårds- og bruksnummer, eventuelt et festenummer (forkortes f.nr.) – og i tillegg et eventuelt undernummer.

(Kartverket.no)

 

Views: 46