Fikk ikke beholde siste husmannsplass i Vestby

(Fra LM 15.02.2007) (Republisert 08.02.23) (LM Arkivfoto) Etter en årelang prosess: Statens landbruksforvaltning (SLF) imøtekom ikke søknaden fra Ivar Fæste om ekspropriasjon av plassen Emmerstad under Hauger gård i Vestby kommune.

JORDLOVENS PARAGEAF 14 gir hjemmel for å ekspropriere bruk som har vært leid på husmanns-, bygsels-, eller leilendingsbruk til fordel for leieren, barna eller barnebarna hans.

Ivar Fæstes bestefar og far har leid plassen Emmerstad siden 1914. Spørsmålet for SLF var om plassen var leid på husmanns-, bygsels-, eller leilendingsvilkår.

Fylkeslandbruksstyret i Akershus kom, med fire mot tre stemmer, til at Emmerstad var leid på slike vilkår, og at det var grunnlag for ekspropriasjon.

ETTER EN GJENNOMGANG  av leiekontraktene og opplysningene i saken, kom SLF til at det ikke forlå sannsynlighetsovervekt for at Ivar Fæstes bestefar og far hadde leid Emmerstad på husmanns-, bygsels-, eller leilendingsvilkår.

Det rettslige grunnlaget for ekspropriasjon var derfor, etter Statens landbruksforvaltnings syn, ikke til stede.

Etter det Lokalmagasinet.no forstår, må det nå en kostbar rettssak til for at det som har vært regnet som den siste husmannsplassen i Vestby skal kunne tilfalle Fæste-slekta.

Visits: 634