Kontrollutvalget – også åpent for innspill

(Publisert 09.03.23) Med kommunestyre- og fylkestingvalgene 2023 bare et halvt år fram i tid, starter LM nå med orienteringer om organer som på hvert sitt felt bidrar til styringen av Vestby kommune. Disse er valgt av og underlagt kommunestyret.

 

Men når det gjelder kontrollutvalget, som alle kommuner er pålagt å ha, er det primært et organ kommunestyret skal forholde seg til. Det ligger i navnet.

De konkrete arbeidsoppgavene er nær knyttet til kommunestyrets løpende arbeid. Men hvor mange vet at kontrollutvalget også er innrettet mot oss velgere, og at det skal være mulig å komme med innspill – i betydningen rett til utvalget?

Det som mange vil mene er kjernen i utvalgets arbeidsfelt, er nemlig formulert i tredje og siste punkt som vi her gjengir i sin helhet:

3. Kontrollutvalget ønsker å være synlig for innbyggere og brukere av kommunens tjenester.

3.1 Innbyggerne skal ha mulighet til å følge med på hva kontrollutvalget arbeider med. Det er viktig for demokratiet at arbeidet til kontrollutvalget er synlig og tilgjengelig slik at det er mulighet for å komme med innspill. Den enkelte innbygger har krav på god og reell tilgang til informasjon om kommunen og kontrollutvalget sine aktiviteter.

3.2 Media skal ha kjennskap til kontrollutvalget sitt arbeid for å kunne sette seg inn i aktuelle saker som kontrollutvalget arbeider med. Kontrollutvalgets saker kan ha allmenn interesse ut over kommunens ansatte, politikere og innbyggere.

Visits: 25