Sooningprisen til Anstein Spone. Disse har fått den

(Publisert 10.03.23) Anstein Spone har fått Sooningprisen 2022 for sitt mangeårige arbeid med den maritime kultur. Prisen er innstiftet av Soon og Omegns Vel, og gis til personer, foreninger og andre som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning. Prisen ble første gang gitt til smalfilm- og arrangement-skaper gjennom et langt liv, Odd Birkeland, for året 1978.

BILDET: Slik ser prisen ut – laget av Ruben Nordahl, Son – og bygget på et humoristisk ordspill, opp mot “soning” i fengselsterminologien. (LM Arkivfoto)

Sooningprisen deles ut på årsmøtene i Soon og Omegns Vel. Hvert år får styret forslag til kandidater. Den tildeles på bakgrunn av langvarig, uegennyttig innsats for Sonsmiljøet.

Gjennom 44 år er det bare sju år at prisen ikke er blitt utdelt. Her er en oversikt over alle tildelingene:

1978: Odd Birkeland
1979: Kari Fronth Stene og Sigurd Stene
1980: Soon Sparebank
1983: Ivar Gudmundsen
1984: Johan Johansen («Johan på brygga»)
1986: Guri Haveråen og Erik Grønhaug
1988: Soon Theaterlag
1992: Soon Idrettsforening
1993: Ada Eckhoff (Johansen)
1994: Styret i Son Poesidager
1995: Soon Seilforening
1996: Gerd Wennerhag
1997: Alex og Bjørg Johannessen
1999: Vidar Vanberg
2000: Kari-Anne Slettjord
2001: Shaker Sabetzadeh
2002: Bengt og Elin Knoll
2003: Alf Knudsen
2004: Astri Schie
2005: Marianne og Knut Helle
2006: Eva Stubberud og Strømbråten Kapells Venner v/Tove    Mangård og Bjørg Paulsen
2007: Inger Brich Hammer
2008: Son Slalomklubb
2009: Edith Blix Brevik
2010: Son Blandede Kor
2011: Nils Thorsen
2012: Janitsjarkorpset Soon Etter Frokost
2013  Thove Hov Eggen
2014: Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter
2015: Tom Braaen
2016: Renathe Stubberud
2017: Reidar Jensen

2018: Arrangørene av Kulturdøgn Soon

2019: Restaureringen av Dørnberger-huset v/prosjektleder Tove Lissner

2020: Ingen utdeling grunnet corona

2021: Jørn Svendsen

2022: Anstein Spone

 

 

 

Hits: 1101