Det historiske 9. april-bildet

ET HISTORISK BILDE: En avdeling tyske invasjonsstyrker har etablert seg på Son torg tidlig om morgenen 9. april 1940. Rutebåten “Oscarsborg” er blitt tvunget til å snu og ta med seg sårede fra “Blücher” etter avgang for Oslo. Nederst t.v. en sivilist i samtale med en offiser. Og t.h.: Kjøpmann Hansens lastebil er rekvirert og lasteplanet fylt av sekker, kanskje proviant som skal innover til Oslo sammen med de rundt 1000 soldatene. Trolig en infanteribataljon, som normalt består av opp mot 900 mann. Av disse ble et antall vaktsoldater med mer igjen i Son for å sikre viktige offisielle funksjoner som telegrafen med telefonsentral og Bogen-bussen med garasje og tilbehør. Son skole – der også kommunens administrasjon holdt til – var også en lokasjon som invasjonsstyrken tidlig sikret seg kontroll over. En maskingeværpost ble etablert i 2. etasje i bolighuset på Alicenborg. Der hadde posten god utsikt, og kunne også kommunisere med en tilsvarende post i Kleiva/Storgata. (Tekst: Svein-H. Strand)

Views: 94